Siirry suoraan sisältöön

Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU66-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Hanna Ukkola

Vastuuhenkilö

Hanna Ukkola

Opiskelijaryhmät

 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata digitaalisen viestinnän roolin osana matkailu- ja ravitsemisalan viestintää
Osaat kuvata digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia alan menestystekijänä
Osaat soveltaa digiviestintään liittyviä teorioita ja malleja viestinnän kehittämisessä
Osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää alan digiviestintää

Sisältö

Mitä digitaalisuus on osana matkailu- ja ravitsemisalan erilaista viestintää, sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia?
Miten digitaalinen viestintä voi parantaa alan palvelujen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keinot digitaalisen viestinnän suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learn alustan materiaali, sekä muu itse hankittu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Työelämään integroitu toteutustapa:
Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Verkkovälitteinen toteutustapa:
Opintojakso opiskellaan verkkovälitteisesti lukujärjestyksen mukaisesti hybridimallilla. Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan tehtävien perusteella asteikolla 1-5.

Opiskelija osaa
käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
edistää tiimin tavoitteellista toimintaa.
soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.