Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00EB12-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Tiina Rissanen

Vastuuhenkilö

Tiina Rissanen

Opiskelijaryhmät

 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • LTMI20SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI20SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI20SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kehittää nykyisiä ja uusia palveluja vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti ja ottaa huomioon palvelujen digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet.
Osaat käyttää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen menetelmiä.
Osaat valita ja soveltaa vuorovaikutteisia kehittämismenetelmiä ja malleja käytännössä.
Osaat työskennellä kehittämistiimin jäsenenä.

Sisältö

Miten palvelutarjoomaa arvioidaan, uudistetaan ja kehitetään digitaalisessa toiminta- ja kilpailuympäristössä?
Miten asiakaskokemukset otetaan huomioon palvelukehityksen perustana?
Miten palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti?
Mitä ovat palvelumuotoilun peruskäsitteet, tavoitteet ja menetelmät?
Miten palvelumuotoilun prosessi etenee?
Mitä tarkoittaa palvelujen tuotteistaminen?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kaikki materiaalit ovat verkkoaineistoja (mm. e-kirjoja, artikkeleita).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset. Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää ryhmässä tehtäviä töitä, joissa on määrätyt palatuspäivämäärät. Kurssiin sisältyy myös yksilönä tehtävä tentti, joka on mahdollista käydä suorittamassa tietyn aikavälin aikana opiskelijalle parhaiten soveltuvaan aikaan.

Kurssi ei sisällä pakollisia, aikaan sidottuja tapaamisia. Ryhmätyötehtävät vaativat toki ryhmän kesken aikataulutettuja tapaamisia.

Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa kurssin omalla Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

133h verkkotyöskentelyä, joka sisältää sekä itsenäistä opiskelua, että ryhmässä tehtäviä töitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioitavat osa-alueet muodostuvat ryhmätyötehtävistä sekä yksilönä tehtävästä tentistä.

Arvioinnin perusteet:
e) Osaat valita tarkoituksenmukaiset palvelujen kehittämis- ja arviointimenetelmät ja perustella valintasi
f) Osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa