Siirry suoraan sisältöön

Potilaan kliininen tutkiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL79-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Jussi Hänninen

Vastuuhenkilö

Jussi Hänninen

Opiskelijaryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Sovellat edistyneitä tietojasi anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta hoidon tarpeen arvioinnissa ja potilaan kliinisessä tutkimisessa
Hallitset keskeiset potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävät menetelmät
Hallitset keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen
Osaat tunnistaa, arvioida ja tehdä näyttöön perustuvia johtopäätöksiä asiakkaan/potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
Osaat tehtävänkuvasi rajoissa suunnitella hoidon ja jatkohoidon konsultoiden tarvittaessa moniammatillista tiimiä perustaa kliinisen päätöksenteon (erotusdiagnostiikka) tehtäväalueellaan potilaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin
Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet

Sisältö

Hoidon tarpeen arviointi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
Anamneesi ja potilaan haastattelu
Kliinisen tutkimisen menetelmät
Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen, hengityselimistön tutkiminen, silmien, imusolmukkeiden, kaulan alueen, korvien, nenän, suun ja nielun tutkiminen, genitaalien tutkiminen, vatsan alueen tutkiminen, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston tutkiminen, ihon tutkiminen, psyykkisen voinnin ja tilanteen arvioiminen
Dokumentointi

Opiskelumateriaali

Tiedotetaan opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tiedotetaan opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Taitonäyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten PK-yritysten tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kumppanuuden yhteistyönä.

Toteutuksen osien kuvaus

1) (anamneesi, iho, hengitys, verenkierto, vatsan alue)
2) (korva/nenä/kurkku, silmä ja näkö, neurologia, tuki- ja liikuntaelimistö)
3) (täysi kliininen tutkimus / kertaus / simulaatiot)
4) (taitonäyttö)

Mikkelin kampus, D318

Lisätietoja opiskelijoille

jussi.hanninen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

taitonäyttö (alin hyväksytty pistemäärä on 95 / 115 p.)

Esitietovaatimukset

Monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä.

Lisätiedot

Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua, jos hän on käynyt vastaavan opintojakson (mm. lääkkeenmääräämiskoulutus).
Opiskelija voi hakea AHOT-menettelyllä osittaista hyväksilukua, jolloin osaaminen on osoitettava erillisillä tehtävillä (opettaja antaa).