Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DP40-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Mari Hämäläinen

Vastuuhenkilö

Johanna Harju

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21KM5
    Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)

Tavoitteet

Osaat sijoittaa palvelumuotoilun muotoilun tehtäväkenttään.
Osaat käyttää palvelumuotoilun keskeisimpiä käsitteitä.
Osaat palvelumuotoilun prosessin ja osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisimpiä työkaluja liiketoiminnan ja erityisesti myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilu on ja miten muotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä
Miten kokeilukulttuuria voi hyödyntää liiketoiminnassa?
Millaisia ovat keskeisimmät palvelumuotoilun menetelmät ja kuinka niitä hyödynnetään myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten, ryhmätöiden ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroitu väylä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.
Opintoja nopeuttavassa väylässä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan aito työelämän kehittämisprojekti. Syksyn 2022 toteutuksen työelämäyhteistyökumppani on Xamkin kehittämisfoorumit.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson toteutuksella ei ole tenttiä, suoritus perustuu oppimistehtävien palauttamiseen määräajassa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tuntimäärä voi vaihdella riippuen opiskelijan työ- ja opiskeluhistorista sekä opiskelutekniikoista.

Toteutuksen osien kuvaus

Palvelumuotoiluprosessin mukaisesti etenevät oppimistehtävät, joissa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palvelumuotoilun käsitteiden, prosessin ja menetelmien osaaminen ja soveltaminen.