Siirry suoraan sisältöön

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT58-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Mari Hämäläinen

Vastuuhenkilö

Mari Hämäläinen

Opiskelijaryhmät

  • LTKV22KM
    Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata yrityksen asiakastyön prosesseja ja määritellä mistä hyvä asiakaspalvelu syntyy. Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä. Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.

Sisältö

Mitä asiakasprosessi tarkoittaa ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa? Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina? Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa? Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään? Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?

Opiskelumateriaali

Opintojakson opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu verkkoluentoja, erilaisia oppimistehtäviä ja muuta materiaalia.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa alkuperäisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla suoritetaan työelämäkontekstiin sovellettavia oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 opiskelijan työtuntia. Tuntimäärä voi vaihdella riippuen opiskelijan työ- ja opiskeluhistoriasta sekä opiskelutekniikoista.

Toteutuksen osien kuvaus

Asiakasprosessit ja niiden merkitys liiketoiminnassa
Erilaiset asiakkaat
Asiakaskokemuksen muodostuminen
Asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen
Hyvä asiakaspalvelu

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op) tai vastaavat tiedot