Siirry suoraan sisältöön

Museologian perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00BH75-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Jari-Pekka Muotio
  • Jaana Hermunen

Vastuuhenkilö

Jaana Hermunen

Opiskelijaryhmät

  • REKV21SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset konservoinnin ja restauroinnin historian, filosofian ja etiikan perusteet
- ymmärrät konservointi-/restaurointiperiaatteet, julkilausumat ja lainsäädännön
- osaat soveltaa historiaa ja etiikkaa kohteen konservoinnin/restauroinnin suunnittelussa ja toteutuksessa
- tunnet museologian teorian
- tunnet museologiaan liittyvät kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiseen liittyvät yleiset säännöt
- tunnistat oman toimialasi paikan venäläisessä yhteiskunnassa ja sen elinkeinorakenteessa
- tunnet oman alan venäläisiä toimintatapoja ja -malleja
- tunnet tärkeimpiä alan toimijoita sekä Suomessa että Venäjällä; osaat toimia oman alan venäläisen kollegan kanssa

Sisältö

- Mitä eri järjestöjä ja organisaatioita alalla on?
- Mitä on konservoinnin ja restauroinnin historia?
- Miten soveltaa eettisiä periaatteita ja arvoja alalla? Millaista on museologian teoria?

Yksilölliset oppimisväylät

Hankittu osaaminen muualla, sen toteaminen

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Museologia 5 op