Siirry suoraan sisältöön

Pintakäsittelyn erikoistekniikat (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC98-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 20

Koulutus

 • Restauroinnin koulutus

Opettaja

 • Diego Carlozzo

Vastuuopettaja

Diego Carlozzo

Ryhmät

 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 31.08.2022 09:00 - 14:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 02.09.2022 09:00 - 14:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 09.09.2022 08:30 - 11:30
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 14.09.2022 08:30 - 14:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 21.09.2022 08:30 - 14:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 23.09.2022 08:30 - 11:30
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 30.09.2022 08:30 - 11:30
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 06.10.2022 10:00 - 15:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 11.10.2022 08:30 - 14:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 31.10.2022 09:00 - 13:30
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 14.11.2022 10:00 - 14:00
 • Pintakäsittelyn erikoistekniikat RE00EC98-3001 / 28.11.2022 10:00 - 14:00

Tavoitteet

Osaat perinteisten pintakäsittelytekniikoiden perusteet.

Ymmärrät eri pintakäsittelymateriaalien ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita esineissä on?

Miten erikoispintakäsittelytekniikoilla käsiteltyjä esineitä konservoidaan/ restauroidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit
Pintakäsittelyn erikoisteklniikoihin liittyvä kirjallisuus ja artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännöntyön osuudessa harjoituksia koulun asiakastöihin.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty