Siirry suoraan sisältöön

Pintakäsittelyn erikoistekniikat (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC98-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 20

Koulutus

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Diego Carlozzo

Vastuuopettaja

Diego Carlozzo

Ryhmät

  • REKV20SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perinteisten pintakäsittelytekniikoiden perusteet.

Ymmärrät eri pintakäsittelymateriaalien ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita esineissä on?

Miten erikoispintakäsittelytekniikoilla käsiteltyjä esineitä konservoidaan/ restauroidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit
Pintakäsittelyn erikoisteklniikoihin liittyvä kirjallisuus ja artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännöntyön osuudessa harjoituksia koulun asiakastöihin.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty