Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus ja raportointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC99-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma

 • Restauroinnin koulutus

Opettaja

 • Leena Muotio
 • Jari-Pekka Muotio
 • Jaana Hermunen
 • Elina Rauhala

Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät

 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 31.10.2022 14:00 - 17:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 03.11.2022 10:00 - 14:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 09.11.2022 16:00 - 18:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 16.11.2022 16:00 - 18:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 22.11.2022 16:00 - 18:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 30.11.2022 16:00 - 18:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 07.12.2022 16:00 - 18:00
 • Tutkimus ja raportointi RE00EC99-3001 / 14.12.2022 16:00 - 18:15

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

- asettaa tavoitteet, tutkimuskysymyksen ja tutkimustehtävän, käsitekartan ja viitekehyksen projektillesi

- valita soveltuvat tutkimusmetodit projektin läpiviemiseksi ja tutkimustehtävän ratkaisemiseksi

- laatia projektille aikataulun tutkimussuunnitelmassasi

- ennakoida ongelmatilanteita projektissa

- laatia lähdeluettelon ja suhtautua kriittisesti lähdemateriaaliin, hallita ohjeenmukaisen viittaustekniikan

- soveltaa ammattialan prosessissa tarvittavaa tietoa luovasti ja kriittisesti

- analysoida sitä, miten valitut metodit tulevat palvelemaan tutkimustehtävän ratkaisemisessa ja laatia siitä lähteisiin viitaten tutkielman

-arvioida tutkimuksen luotettavuutta

Sisältö

- Miten laadit kirjallinen esseemuotoisen tutkimussuunnitelman omasta projektistasi?

- Mikä on viitekehys ja käsitekartta?

- Mikä on tutkimussuunnitelmasi projektissasi?

- Miten muodostat objektiivisen ja analyyttisen näkemyksen tutkittavalle kohteelle ja miten valitset menetelmät, joilla toteutat projektisi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learn-alustalla. Opintojaksolla opiskelija osallistuu tiedonhaun opetukseen.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on sidottu restauroinnin 3. vuosikurssin projektityöhön.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitutkielma voidaan kirjoittaa myös työharjoittelun aikana tehdystä projektista.

Tentit ja muut määräajat

Projektitutkielman eteneminen ja aikataulu kerrotaan lähiopetuksena tapahtuvan aloituskerran aikana. Aikataulu selviää myös Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opiskelija voi valita projektitutkielman aiheen myös vaihto-opiskelun tai kansainvälisen harjoittelun aikana tekemästään projektista. Projektitutkielman voi tehdä myös vaihto-opiskelun tai kansainvälisen työharjoittelun aikana.

Opiskelijan työmäärä

Tutkimussuunnitelman laatiminen pienten osatehtävien avulla.
Projektitutkielman kirjottaminen ja siihen liittyvä arviointiprosessi.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla opetellaan projektin tutkimussuunnitelman laadinta ja projektitutkielman kirjoittaminen tutkimussuunnitelman pohjalta. Opintojakso etenee Learn-alustalla seuraavassa järjestyksessä:

1) VERKKOKURSSIN TEHTÄVÄT, joista kootaan
2) TUTKIMUSSUUNNITELMA PROJEKTILLE (ohjaavat opettajat arvioivat ja antavat palautetta)
3) PROJEKTIN TOTEUTUS JA RAPORTIN KIRJOITTAMINEN (ohjaajat antavat palautetta ja arvioivat)
4) RAPORTIN VÄLITARKASTUS, joka muokataan ohjaajien kommettien perusteella
5) VALMIS RAPORTTI (ohjaajat antavat palautetta ja arvoivat)

Opintojakso opastaa tutkimussuunnitelman laadintaan, tutkimusasetelman luomiseen todellisessa projektissa, tutkimuksen luotettavuuden arviointiin sekä tutkielman kirjoittamiseen. Myös kuvien käsittelyä tutkimuksessa harjoitellaan.
Nämä taidot valmentavat opinnäytetyöprosessiin ja helpottavat sen haltuunottoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edeltää opinnäytetyöprosessia ja sen suorittaminen on edellytys opinnäytetyön tekemisen aloittamiselle.

Opintojaksolla ammatillisesta näkökulmasta tutkimusta opettaa ja arvioi ammattilan opettaja opettaja. Leena Muotio keskittyy tutkimusasetelman, tutkimusmenetelmien ja raportoinnin ohjaamiseen ja arviointiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa yksilöllisesti arvioinnin niin ammattialan opettajalta kuin tutkimusmenetelmien ja raportoinnin opettajalta.
Lyhyehkö sanallinen arvointi annetaan tutkimussuunnitelmaa rakentavista osatehtävistä sekä laajempi sanallinen sekä numeerinen arvointi tutkielmasta. Tutkielman ammatillisesta puolesta opiskelija saa tarkan arvoinnin ammattilan opettajalta sekä tutkimusasetelmasta, tutkimusmenetelmien käytöstä ja raportoinnista Leena Muotiolta.
Arviontiprosessi antaa opiskelijalle hyvää ennakkotietoa myös opinnäytetyön arvoinnista.

Esitietovaatimukset

Restauroinnin pakolliset opinnot ovat suoritettuina.

Viestintätaidon opintojakso ja Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojakso suoritettuina.