Siirry suoraan sisältöön

Varhais- ja nuorisokasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE41-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Hanna-Leena Lipsanen

Vastuuhenkilö

Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät

  • KHSA21SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Perehdyt suomalaisen varhaiskasvatuksen ja nuorisokasvatuksen lainsäädäntöön, ohjaaviin asiakirjoihin sekä palvelujärjestelmään.
Osaat huomioida lapsi- ja nuorilähtöisyyden kasvatuksellisena lähtökohtana.
Tunnet oppimisen alueet ja oppimisympäristön merkityksen pedagogisessa suunnittelussa.
Osaat hyödyntää soveltuvia menetelmiä kasvun tukena lasten ja nuorten kanssa.

Sisältö

Mikä on varhais- ja nuorisokasvatuksen palvelujärjestelmä?
Millaiset lainsäädäntö ja keskeiset asiakirjat määrittelevät varhais- ja nuorisokasvatuksen toteuttamista?
Miten lapsi- ja nuorilähtöisyys määritellään ja mitä se merkitsee kasvatuksellisena lähtökohtana?
Mitä ovat oppimisen alueet ja mikä on oppimisympäristön merkitys pedagogisessa suunnittelussa?
Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa lapsi- ja nuorten ryhmässä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Suomalaisen varhaiskasvatuksen ja nuorisokasvatuksen lainsäädäntöön , ohjaaviin asiakirjoihin sekä palvelujärjestelmään perehtyminen.
Lapsi- ja nuorisolähtöisyyden huomioiminen kasvatuksellisena lähtökohtana.
Oppimisen alueet ja oppimisympäristön merkityksen tunteminen pedagogisessa suunnittelussa.
Soveltuvien menetelmien hyödyntäminen kasvun tukena lasten ja nuorten kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Ihmisen kehitys ja oppiminen