Siirry suoraan sisältöön

Projektityö (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE48-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

 • Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät

 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Projektityö KH00EE48-3002 / 07.09.2022 10:00 - 11:30
 • Projektityö KH00EE48-3002 / 14.09.2022 10:00 - 11:30
 • Projektityö KH00EE48-3002 / 21.09.2022 08:15 - 09:45
 • Projektityö KH00EE48-3002 / 28.09.2022 10:00 - 11:30
 • Projektityö KH00EE48-3002 / 05.10.2022 08:15 - 09:45
 • Projektityö KH00EE48-3002 / 12.10.2022 08:15 - 09:45
 • Projektityö KH00EE48-3002 Seminaari / 08.11.2022 13:00 - 16:00

Tavoitteet

Tunnet projektityön vaiheet ja osaat tehdä projektisuunnitelman.
Tunnet keskeiset rahoituslähteet.
Osaat kehittää kumppanuuslähtöisesti ja innovatiivisesti uudenlaisia yhteistyön ja ohjauksen menetelmiä, työkäytäntöjä tai palveluprosesseja sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

Mitkä ovat projektityön yleiset periaatteet?
Mitkä ovat keskeiset rahoituslähteet?
Millainen on projektin suunnittelu, toteutus ja arviointiprosessi?
Mikä on projektityön merkitys sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin kehittämisen välineenä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa kerrottu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson suoritukseen kuuluu lähiopetukseen osallistuminen ja oman projektin suunnittelu, toteutus ja arvioiminen.
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5/täydennettävä. Arvioinnin kohteet ovat: projektityön aiheen valinta ja tavoitteiden asettelu; tietoperustan ja käsitteiden hallinta; kehittämismenetelmien soveltaminen; tulokset/tuotokset; projektityön tavoitteiden saavuttaminen ja johtopäätösten esittäminen; projektityön prosessin hallinta; kirjallinen raportointi ja projektityön tulosten jakaminen