Siirry suoraan sisältöön

Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) (0 op)

Toteutuksen tunnus: MK00DQ79-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 40

Koulutus

  • Merenkulun koulutus, laivatekniikka

Opettaja

  • Perttu Juvonen

Vastuuopettaja

Perttu Juvonen

Ryhmät

  • MIKT22SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus
  • Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) MK00DQ79-3007 / 14.11.2022 08:30 - 14:15
  • Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) MK00DQ79-3007 / 15.11.2022 08:30 - 13:15

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulun turvan edistämisestä kohonneen tietoisuuden kautta
- turvatoimiasioiden tietoisuuden ja valppauden ylläpitämisen tarpeen ja menetelmien ymmärtämisestä
- aluksen turvasuunnitelman mukaisesta toiminnasta
- turvariskien ja -uhkien tunnistamisesta
- aluksen turvatarkastusten järjestämisestä säännöllisesti
- turvalaitteiden ja -järjestelmien oikeasta käytöstä

Sisältö

- turvauhat laiva- ja satamatoiminnoissa
- merenkulun turvapolitiikka
- turvavastuut
- laivan turva-arviointi ja -suunnitelma
- turvalaitteet ja -järjestelmät
- turvauhkien tunnistus, hyväksyntä ja torjunta
- turvatoimenpiteet aluksella
- hätätilannevalmius, -harjoittelu ja -harjoitukset
- turvajohtaminen

Sisältö perustuu IMO:n mallikurssiin 3.26.

Opiskelumateriaali

Learn-materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa, ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on osallistuttava kaikille luentokerroille ja suoritettava harjoitustehtävät hyväksytysti.

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.