Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterapeuttinen harjoittelu III (10 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DK97-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Kemppainen
  • Laura Saar

Opiskelijaryhmät

  • JTSA21SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat käyttää jalkaterapeuttisen tutkimisen, manuaalisen terapian ja toiminnallisen harjoittelun menetelmiä asiakaslähtöisesti, perustellusti ja turvallisesti.
Osaat huomioida luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä jalkaterapeuttisessa mittaamisessa ja tutkimisessa.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen, loogisesti etenevän jalkaterapiaprosessin, sekä kirjata ja dokumentoida sen asianmukaisesti.
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmätilanteissa asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia harjoitusohjelmia.
Osaat edistää alaraajojen toimintaa erilaisin stabiloinnin ja mobilisoinnin keinoin.
Osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaisia elementtipohjallisia, sekä tehdä heidän kenkiinsä liikkumista ja toimintaa tukevia muutoksia.

Sisältö

Mistä jalkaterapiaprosessi koostuu?
Miten kliininen päättely tapahtuu jalkaterapiaprosessissa?
Miten kliininen päätöksenteko ohjaa jalkaterapian suunnittelua ja toteutusta?

Miten selvität havainnoimalla ja palpoimalla ihmisen asentoa ja liikkumista, sekä alaraajojen nivelten liikkuvuuksia ja toimintaa?
Miten hyödynnät biomekaanisia tutkimuksia ja erilaisia mittareita tutkiessasi ihmisen asentoa, liikkumista ja alaraajojen nivelten liikkuvuuksia ja toimintaa?

Mitkä ovat kävelyn vaiheet?
Miten kuvailet alaraajojen toimintaa kävelyssä?
Miten kehon eri osat liikkuvat kävelyn aikana?
Miten havainnoit kävelyä ja kehon eri osien liikettä kävelyn aikana?
Miten ohjaat pystyasentoa ja kävelyä ja niitä tukevia harjoitteita?

Miten lisäät alaraajojen nivelten liikkuvuutta manuaalista mobilisointia ja lihasvenyttelyitä hyödyntäen?
Miten hyödynnät erilaisia tukia ja teippaus- ja kinesioteippaustekniikoita alaraajojen toiminnan tukemiseksi?
Miten suunnittelet ja ohjaat asiakkaalle stabiloivia, mobilisoivia ja toiminnallisia harjoitteita?

Miten suunnittelet ja valmistat elementtipohjalliset asiakkaan tarpeet huomioiden?
Miten teet kenkiin asiakkaan tarpeiden mukaisia muutoksia ja miten perustelet ratkaisusi?

Miten suunnittelet ja ohjaat erityisryhmien liikuntaa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä TKI tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Näyttö opintojakson lopussa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson 10op = 270h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia, 5 op ja Biomekaniikka 5 op
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I ja II