Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3224

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

03.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Sirpa Sahinjoki

Vastuuhenkilö

Sirpa Sahinjoki

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22SP
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto-ja urasuunnittelu opintojakso alkaa lähipäivillä.

Opintojaksoon kuuluu erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä hops-keskusteluja
Tarkemmat tehtävät esitellään opintojakson alussa.

Opintojakson aiheita ovat
1. Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin, opiskelutaidot ja sähköinen työympäristö
Millainen Xamk on opiskeluympäristönä? Miten verkossa opiskellaan?

2. Opinto- ja urasuunnittelu
Millainen on henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelmasi?
Millainen olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?

3. Työelämätaidot, tunnistaminen ja kehittäminen
Ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja verkostoituminen

4. Omaan alaan tutustuminen, eettisyys ja ammatillinen etiikka
Missä työtehtävissä ja työpaikoissa restonomit työskentelevät ja millaista osaamista alalla tarvitaan?
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?

5.Oman osaamisen tunnistaminen, markkinointi ja brändäys, työnhakutaidot
Miten haet työpaikkaa?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty