Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU39-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Hanna Ukkola
  • Eeva Koljonen

Vastuuhenkilö

Hanna Ukkola

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22SP
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
  • MRKT22SV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö

Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy verkossa infoluennolla to 3.11. klo 17.30-18.30, lisäksi kaksi ohjausklinikkaa, johon voi tulla keskustelemaan opintojaksosta ja sen tehtävistä. Klinikat to 17.11. ja to 1.12. klo 17.30-18.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää johdonmukaisesti toimialaa kuvaavia käsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa alan tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
Tarkempi numeraalinen arviointi painopisteineen ilmoitetaan opintojakson alussa.