Siirry suoraan sisältöön

Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU41-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Laura Pulkkinen

Vastuuhenkilö

Laura Pulkkinen

Opiskelijaryhmät

 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla MR00DU41-3009: Aloitusinfo ja ennakkotehtävän esittelyt / 01.11.2022 16:30 - 18:00
 • Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla MR00DU41-3009 / 15.11.2022 17:00 - 18:00
 • Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla MR00DU41-3009 / 07.12.2022 17:00 - 20:00
 • Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla MR00DU41-3009 / 08.12.2022 17:00 - 20:00

Tavoitteet

Osaat hahmottaa, mitä vieraanvaraisuudella tarkoitetaan.
Osaat hahmottaa asiakkaan palvelupolun.
Osaat tunnistaa palvelun laadun osatekijät ja laadun merkityksen asiakkaalle ja yrityksen menestymiselle.
Osaat käyttäytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa huomioiden eri kulttuureista tulevat asiakkaat ja heidän odotuksensa, mm. venäläiset asiakkaat.

Sisältö

Mistä vieraanvaraisuus muodostuu?
Mitkä ovat palvelun laadun osatekijät ja mistä laadukas palvelukokemus muodostuu?
Mikä on palvelun laadun merkitys asiakkaalle ja yritykselle?
Miten toimit erilaisissa palvelutilanteissa ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Opettajien opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy infoluennolla verkossa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on neljä erilaista arvioitavaa oppimistehtävää seuraavista aihealueista:
- palvelun laadun osatekijät
- asiakkaan palvelupolku
- tilannekohtainen käyttäytyminen asiakaspalvelussa
- eri kulttuureista tulevat asiakkaat.
Eri oppimistehtävien arviointien painotukset sovitaan opintojakson alkaessa. Arviointiasteikko on 1-5.