Siirry suoraan sisältöön

Elämyspalvelujen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00CV63-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Marika Vartiainen
  • Maria Kangasniemi-Haapala

Vastuuhenkilö

Maria Kangasniemi-Haapala

Opiskelijaryhmät

  • MRMI21SY
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi
  • Elämyspalvelujen johtaminen MR00CV63-3005 / 01.09.2022 09:00 - 16:00
  • Elämyspalvelujen johtaminen MR00CV63-3005 / 14.10.2022 09:00 - 16:00
  • Elämyspalvelujen johtaminen MR00CV63-3005 / 02.12.2022 09:00 - 16:15

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti elämyspalvelujen johtamisessa tarvittavaa tietoa ja elämystuotteisiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä.
Osaat kuvata elämyspalvelujen johtamisen merkityksen, tavoitteet ja prosessit.
Osaat arvioida ja kehittää yrityksen liikeideaa tukevaa elämystuotantoa.

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit elämyspalvelujen johtamisessa tarvittavaa tietoa?
Kuinka voit tukea yrityksen liikeideaa elämystuotantoprosessin avulla ja hyödynnät siihen liittyviä työkaluja ja menetelmiä?
Mikä on johtamisen merkitys elämyspalvelujen keskiössä?

Arviointiasteikko

1-5