Siirry suoraan sisältöön

Future challenges in hospitality services (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00CV64-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

21.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Riitta Tuikkanen
  • MR Opettaja 4 MRNY

Vastuuhenkilö

Riitta Tuikkanen

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22SY
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksista
Osaat hyödyntää ennakointia ja innovaatio-osaamista elämys- ja palveluliiketoiminnan vaativien ongelmien ratkaisemisessa
Osaat arvioida ja perustella ennakoinnin ja innovaatioiden merkitystä matkailu- ja ravitsemisalan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategisessa päätöksenteossa

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista ennakointitietoa matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksista?
Miten hyödynnät ennakointia ja innovaatio-osaamista elämys- ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä?
Mikä on ennakoinnin ja innovaatioiden merkitys matkailu- ja ravitsemisalan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategisessa päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Keskeisiä materiaaleja ja materiaalilinkkejä on Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä.
Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 10.-11.11. ja 1.12. klo 9-16 Mikkelin kampuksella. Voit osallistua kontaktipäiviin myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.

Kontaktipäivät 10.-11.11. on integroitu Matkailu- ja ravitsemisalan ja Xamkin TKI-toimijoiden järjestämään Matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaisseminaariin eli osallistut seminaariin yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa.

Toinen tehtävä palautetaan ennen viimeistä kontaktipäivää 1.12. Kolmas tehtävä palautetaan lukukauden loppuun mennessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit sopia opintojakson nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat osallistuvat ammattilaisseminaariin, joka mahdollistaa verkottumisen työelämän edustajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso käynnistyy ennakkotehtävällä.
Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 10.-11.11. ja 1.12. klo 9-16 Mikkelin kampuksella.
Toinen tehtävä palautetaan ennen viimeistä kontaktipäivää 1.12. Kolmas tehtävä palautetaan lukukauden loppuun mennessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 21 ja ennakkotehtävä 11 h, oppimistehtävät 103 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso käynnistyy tulevaisuustarinatehtävällä, jonka tavoitteena on orientoida opintojakson asioihin. Teet tarinan ja käyt kommentoimassa kahta muun opiskelijan tarinaa.

Kontaktipäivinä 10.-11.11.2022 osallistut ammattilaisseminaariin yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. Seminaarin pohjalta teet reflektiivisen oppimispäiväkirjan, jossa kokoat oppimasi asiat ja niiden herättämiä ajatuksia. Alan tulevaisuusnäkökulmiin perehdyttävä tehtävä tehdään pien- ryhmissä. Tehtävässä tehdään syvällinen alan ammattilaisen/asiantuntijan puheenvuoro valitsemastanne teemasta. Tehtävän muoto on blogi, vlogi, pod cast tai lehtijuttu. Tehtävä esitellään ryhmälle kontaktipäivänä 1.12.2022. Lopuksi kirjoitat oman, henkilökohtaisen arvioinnin, jossa arvioit ryhmätyöprosessin kulkua ja tehtävän onnistumista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyvät kontaktiopetuspäivät ovat 10.-11.11. ja 1.12. klo 9-16. Mikkeli kampuksella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät arvioidaan 1-5, orientaatiotehtävä hyväksytty/täydennettävä.