Siirry suoraan sisältöön

Research and development of customer experience (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00CV65-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Kirsi Kuusisto

Vastuuhenkilö

Kirsi Kuusisto

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22SY
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Tunnet asiakaskokemuksen muodostumisen psykologisia perusteita.
Tunnet erilaisia asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen malleja ja menetelmiä.
Osaat suunnitella asiakaskokemustutkimuksen, toteuttaa sen ja hyödyntää tuloksia. palveluliiketoiminnan kehittämisessä.
Osaat rakentaa palvelualan yritykseen sopivan asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelman.

Sisältö

Miten ihmisen asiakaskokemus muodostuu?
Mitkä ovat asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen erilaiset mallit ja menetelmät?
Miten asiakaskokemustutkimus suunnitellaan ja toteutetaan?
Miten tutkimusta hyödynnetään yrityksen asiakaskokemuksen kehittämisessä strategiatasolla ja päivittäisjohtamisessa?

Opiskelumateriaali

Materiaalina toimii Learn alustalla oleva materiaali sekä muu itsenäisesti hankittu materiaali, joka tukee oppimistehtävien suorittamista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää kolme lähiopetuspäivää sekä verkkotyöskentelyä. Opintojakso toteutetaan hybridiopetuksena eli kontaktiopetukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Opintojaksolla tullaan työskentelemään yksin ja ryhmässä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustyö on mahdollista suorittaa työelämään integroituna

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tulee palauttaa niille annettujen määräaikojen puitteissa. Opintojaksolla tehdään yksi isompi oppimistehtävä, joka on pilkottu pienempiin osatehtäviin. Ennakkotehtävä tehdään ennen ensimmäistä kontaktiopetustapaamista ja sen tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Tutustuthan opintojakson tehtäviin heti Learn-alustan auettua.

Opiskelijan työmäärä

135tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson Learn-alusta aukeaa 12.9.2022. Saat sähköpostitse linkin ja kirjautumisavaimen opintojakson Learn-alustalle noin viikkoa ennen alustan avautumista. Opintojakson Learn-alustalla esitellään oppimistehtävät, joiden hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Opintojakson kontaktipäivät, joina lähiopetusta järjestetään Mikkelin kampuksella, ovat 20 - 21.10.2022 ja 2.12.2022. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtävä, joka tehdään ennen ensimmäistä kontaktipäivää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä

etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia

toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti