Siirry suoraan sisältöön

Muotoiluyrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: MU00DT25-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

22 - 25

Tutkinto-ohjelma

 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Anu Vainio
 • Maiju Koskinen
 • Sabine Suorsa

Vastuuhenkilö

Sabine Suorsa

Opiskelijaryhmät

 • SKKV20SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 30.08.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 06.09.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 20.09.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 27.09.2022 08:30 - 12:15
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 04.10.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 11.10.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 18.10.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 20.10.2022 11:30 - 14:30
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 02.11.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 09.11.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 16.11.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 23.11.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 30.11.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 07.12.2022 10:00 - 14:00
 • Muotoiluyrittäjyys MU00DT25-3003 / 14.12.2022 10:00 - 14:00

Tavoitteet

- Tunnistat yrittäjyyden merkityksen uravaihtoehtona muotoilun alalla.
- Osaat havaita ja arvioida muuttuvan toimintaympäristön ja verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia oman yritystoiminnan kehittämiseksi.
- Osaat tuotteistaa, kaupallistaa ja markkinoida tuote- tai palveluideasi.
- Tunnistat yritystoiminnan riskit ja osaat varautua niihin.
- Osaat tehdä perustettavan yrityksen viranomaisilmoitukset.

Sisältö

- Minkälaisia valmiuksia yrittäjä tarvitsee?
- Miten yritysidea löytyy?
- Miten idea tuotteistetaan, kaupallistetaan ja markkinoidaan?
- Mihin toimiva liikeidea perustuu?
- Miten analysoit markkinoita?
- Minkälaisia laskelmia on tehtävä ennen yritystoiminnan aloittamista?
- Miten suunnittelet asiakaslähtöistä markkinointia?
- Mitkä ovat yritystoiminnan riskejä ja miten suunnittelet riskienhallintaa?
- Mitkä ovat yrityksen käytännön perustamistoimet?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.
Avain ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu 2 osaan:
Ensin toteutuu teoria-osa (3 op), joka koostuu luennoista ja oppimistehtävistä, joissa käsitellään muotoilualaa yleisesti ja muotoiluprosessin eri vaiheita, riippumatta eri koulutusten substanssialasta.

Sen jälkeen toteutuu substanssi-osa (2 op), jonka aikana käsitellään muotoiluprosessin eri vaiheita ja alan käytänteitä kunkin koulutuksen näkökulmasta ja tehdään oppimistehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla pidetään aiheeseen liittyviä luentoja, tehdään lyhyitä oppimistehtäviä ja ekskursio.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävän arviointi