Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DV11-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Tuula Tarhonen

Ryhmät

 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 20.09.2023 08:00 - 12:00, Info: Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00DV11-3012
 • 26.09.2023 11:15 - 14:15, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00DV11-3012
 • 05.10.2023 09:00 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00DV11-3012
 • 11.10.2023 09:00 - 12:00, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00DV11-3012
 • 18.10.2023 12:30 - 15:30, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00DV11-3012
 • 31.10.2023 08:45 - 11:45, Sairaanhoitajan johtamisosaaminen HT00DV11-3012

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Lisäksi opiskelumateriaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5op, joista
Lähiopetusta 2op
Verkko-opintoja 2 op
Oppimistehtävä 1op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävien ja oppimistehtävän määräajat ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksoon kuuluu 2op lähiopetusjakso -> kuusi lähipäivää (18h) sekä ennakkotehtävä
Verkkotehtävä:Terveysalan yrittäjyys 1op
Verkkotehtävä: Työsuojelu- ja työhyvinvointi 1op
Oppimistehtävä 1op

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksessa perehdytään: Mitä on sairaanhoitajan johtamisosaaminen?

Verkkotehtävä Terveysalan yrittäjyys perehdyt: Mitä on yrittäjyys terveysalalla sekä siihen tarvittava osaaminen.

VerkkotehtäväTyösuojelu - ja työhyvinvointi: Tunnistat työhyvinvoinnin osa-alueet ja ymmärrät työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen organisaation kehittymiseen ja menestymiseen. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin keskeinen lainsäädäntö.

Oppimistehtävässä syvennät osaamistasi sairaanhoitajan johtamisosaamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettaja: Tuula Tarhonen
tuula.tarhonen@xamk.fi
0405457763

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.