Siirry suoraan sisältöön

Liikkujan ravitsemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: FJ00DK76-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 22.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Johanna Vesanto

Ryhmät

 • FTSA20KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • FTSA21KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • JTSA20SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • FTSA21SM
  Fysioterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ottaa huomioon ravitsemustietoutta kestävyys- ja voimaharjoittelun tukena sekä painonhallinnassa.
Osaat soveltaa ravitsemustietoutta kuntoilijoiden ja urheilijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.

Sisältö

Mikä on ravitsemuksen ja liikunnan yhteys?
Mitä tarkoitetaan energia-aineenvaihdunnalla?
Miten liikunta vaikuttaa energiantarpeeseen, energian saantiin ja energian kulutukseen?
Miten ravitsemus ja nestetasapaino vaikuttavat liikunnan kuormituksesta palautumiseen?
Miten otat ohjauksessa huomioon ravitsemuksen yhteyden eri liikuntalajeihin?

Opiskelumateriaali

Ilander, O., Heikura, I., Hietavala, E., Laakso, M., Manner, L. & Mursu, J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali. Opintojaksolla edellytetään myös aktiivista, itsenäistä tiedonhakua opiskeltavista aiheista.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja ravitsemuksesta, voidaan opintojakson eri osia ahotoida.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista TKI ja työelämäyhteistyötä. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä vaaditaan myös vähintään kevyttä liikuntaa ja oman ruokavalion tarkkailua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja kaksi (2) verkkotenttiä. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla tehtynä / palautettuna opintojakson toteutuksen aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Opintojaksolla on itsenäisesti tehtäviä verkkotenttejä ja oppimistehtäviä sekä toisten opiskelijoiden tehtävien vertaiskommentointia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät aihealueittain:

1. Ravitsemustieto (1 op)
2. Energiantarve, energiansaanti ja energiankulutus liikunnan aikana (2 op)
3. Ravitsemus, nestetasapaino ja palautuminen harjoittelun ja painonhallinnan tukena (2 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitset tietokoneen. Opintojakson oppimistehtävissä edellytetään tiedonhaun, kirjallisten tehtävien ja lähdeviittausten hallintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.
Tarkemmat tehtävä- ja tenttikohtaiset arviointikriteerit on esitetty opintojaksoalustalla.

Esitietovaatimukset

Terveysalan 1. vuoden opintoja vastaava osaaminen.