Siirry suoraan sisältöön

Laadullisen datan analyysi (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK60-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Satu Peltola

Opiskelijaryhmät

  • DAKV21SP
    Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kerätä ja analysoida laadullista dataa.
Osaat hyödyntää ohjelmistoja ja tekoälyä laadullisen datan analysoinnissa.

Sisältö

Miten eri tavoin laadullista dataa voidaan kerätä?
Miten laadullista dataa analysoidaan?
Miten erilaisia ohjelmia voidaan hyödyntää laadullisen datan keräyksessä ja analysoinnissa?
Miten tekoäly voi hyödyntää laadullisen datan analysoinnissa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn alustalla tarkemmin. Mahdollisuus myös kerätä omaa materiaalia opettajan ilmoittaman materiaalin lisäksi.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa. Määräaikoja tulee noudattaa, joten lue ohjeistus erittäin huolellisesti. Ei läsnäolopakkoa lähiopetuksessa, mutta ei myöskään hybridiä teams yhteyden kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi halutessaan tehdä TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, annetut oppimistehtävät. Määräajat ilmoitetaan tarkemmin Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

135h, 5 op eli 27 tuntia per opintopiste opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi noin viikkoa ennen opintojakson alkua. Siirryt automaattisesti Learniin Pepin integraation kautta, mikäli olet ilmoittautunut opintojaksolle. Opintojakso aukeaa ilmoitettuna päivänä, odottele rauhassa viestiä. Mikäli muutamaa päivää ennen opintojakson alkua et ole saanut viestiä tai opintojakso ei näy opintojakson alkamisajankohdan jälkeen, ota vasta silloin yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5