Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöisen intervention toteutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EH61-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Aho

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA21KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 03.10.2023 08:30 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Orientaatio, KAMPUS)
 • 05.10.2023 08:15 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Coaching, ZOOM)Q
 • 10.10.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (LUKUPIIRI)
 • 12.10.2023 09:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (TEAMS)
 • 17.10.2023 08:00 - 12:00, AsiakaslähtöiNen interventio (LUKUPIIRI)
 • 19.10.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Interventiotyöskentely)
 • 31.10.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (LUKUPIIRI)
 • 02.11.2023 09:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Reflektiopöytä, TEAMS)
 • 07.11.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (LUKUPIIRI)
 • 09.11.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Interventiotyöskentely)
 • 14.11.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (LUKUPIIRI)
 • 16.11.2023 09:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Reflektiopöytä, KAMPUS)
 • 21.11.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (LUKUPIIRI)
 • 23.11.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Interventiotyöskentely)
 • 28.11.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Interventiotyöskentely)
 • 30.11.2023 09:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Reflektiopöytä, TEAMS)
 • 05.12.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Interventiotyöskentely)
 • 07.12.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (Interventiotyöskentely)
 • 12.12.2023 08:45 - 15:00, Asiakaslähtöinen interventio (Reflektiopöytä, KAMPUS tai TEAMS osallistuminen))
 • 14.12.2023 08:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen interventio (IOP / itsearviointi)

Tavoitteet

- Osaat havainnoida valmennusprosessin etenemistä.
- Osaat ottaa huomioon asiakkaan elämän vaikutukset valmennusprosessiin.
- Osaat puuttua prosessin ongelmiin ja tarvittaessa muuttaa niitä.
- Osaat kommunikoida asiakkaan kanssa ja tukea häntä asiakaskeskeisillä menetelmillä sekä erilaisilla tukikeinoilla prosessin aikana.

Sisältö

- Miten valmennusprosessin etenemistä pystyy seuraamaan?
- Miten huomioida asiakkaan elämä valmennusprosessissa?
- Miten huomaat ja puutut valmennusprosessin ongelmiin?
- Mitä kommunikointimenetelmiä käytät asiakkaan tukemiseen ja motivointiin?
- Mitä tukikeinoja voi käyttää valmennusprosessin aikana?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali muodostuu työelämäkäytänteiden mukaisella tavalla . Oppimisen tukena hyödynnetään tarveperusteisesti erilaisia viestinnällisiä ympäristöjä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu teorian ja työelämäkäytäntöjen välisenä yhteistyönä, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksellisen tiimityön ja itsenäisen työn vuorottelua. Tiimityössä hyödynnetään monipuolisia vuorovaikuttamisen menetelmiä, jotka antavat myös mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnan koulutuksen pedagoginen kivijalka rakentuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja aluellisten kehittämistarpeiden näkökulmiin nojaten. Tämä useinmiten tarkoittaa sitä, että oppiminen sidotaan työelämän aitoihin kontekteihin, mikä määrittelee opintojakson menetelmällisiä ja sisällöllisiä tarpeita

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia ja oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä määräytyy keskiarvollisesti opintojakson opintopistemäärästä, joka voi jakaantua monella eri tavalla kuten itsenäisenä- ja tiimityöskentelynä ja työelämän case-työskentelynä yhteistyössä työelämän kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso nivoutuu osaksi laajempampaa asiakaslähtöisen intervention teemakokonaisuutta 15 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä. Opintojakson alussa kerrotaan tarkemmin arviointimenetelmistä ja arviointikriteereistä.