Siirry suoraan sisältöön

Työelämäharjoittelu III (10 op)

Toteutuksen tunnus: JT00ED08-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 16.04.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anni Kemppainen
 • Marjo Heikkilä

Vastuuhenkilö

Laura Saar

Opiskelijaryhmät

 • JTSA20SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 06.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 07.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 08.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 09.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 10.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 13.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 14.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 15.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 16.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 17.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 20.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 21.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 22.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 23.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 24.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 27.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 28.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 29.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 30.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 31.03.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 03.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 04.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 05.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 06.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 07.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 10.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 11.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 12.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 13.04.2023 08:00 - 16:15
 • Työelämäharjoittelu III JT00ED08-3001 / 14.04.2023 08:00 - 16:15

Tavoitteet

Hallitset erityisryhmien jalkaterapian tarpeet ja hoidon ja pystyt arvioimaan ja seuraamaan asiakkaan hoidossa jo saavutettuja tavoitteita.
Ymmärrät jalkahaavan hoitoperiaatteet hoidon ja jalkaterapiaprosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjata yksilöllisesti asiakasta ottaen huomioon hänen yleisen hyvinvointinsa ja kotihoidon olosuhteet.
Ymmärrät jalkineiden, apuvälineiden ja kevennyksen merkityksen jalkaterapiassa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön tärkeyden ja merkityksen sekä asiakkaan, että hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

Sisältö

Miten jalkaterapiapalvelut toteutuvat erityisryhmillä sairaalassa?
Miten voidaan arvioida jalkaterapian hoitotuloksista?
Mitä jalkahaavan hoitoperiaatteita käytetään hoitoprosessin eri vaiheissa?
Miten ohjataan asiakaslähtöisesti?
Mikä merkitys jalkineilla, apuvälineillä ja keventämisellä on jalkaterapiassa?
Mitä etua moniammatillisesta yhteistyöstä on asiakkaalle ja hoitohenkilökunnalle?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko - oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoittelu ma 6.3.2023 - to 13.4.2023 (vk 10 - 15)

Harjoitteluun liittyvien tehtävien palautus on kaksi viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Työskentelymäärä on 35h / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi muodostuu 40h / viikko

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua, kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Työelämäharjoittelu I ja Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-V