Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan insinöörifysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EN59-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Laakso

Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät

 • LOKT22SM
  Logistiikka, monimuoto
 • 13.01.2024 10:15 - 14:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 25.01.2024 17:00 - 18:30, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 10.02.2024 08:15 - 11:15, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 22.02.2024 17:00 - 18:30, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 08.03.2024 08:15 - 11:15, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 21.03.2024 17:00 - 18:30, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 13.04.2024 10:15 - 14:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006
 • 03.05.2024 09:30 - 12:30, Tentti: Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• muodostaa ja ratkaista fysiikan suureyhtälöitä
• käyttää nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan, lämpöoppiin ja tasa- ja vaihtovirtapiireihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen
• soveltaa saamiasi tietoja ammattiaineiden opinnoissa ja työelämässä
• käyttää saamiasi tietoja alasi kehityksen seuraamiseen ja uusien sovellusten kehittämiseen

Sisältö

• Miten nestestatiikan ja nestedynamiikan lakeja käytetään paineeseen ja virtauksiin liittyvien probleemojen ratkaisussa?
• Miten lämpöopin sääntöjä hyödynnetään lämpölaajenemiseen, lämmön varastoitumiseen ja lämmön siirtymiseen liittyvien tehtävien ratkaisemisessa?
• Miten ideaalikaasun tilanyhtälöä sovelletaan kaasujen tilanmuutoksissa ja ilman kosteuteen liittyvissä laskuissa?
• Mikä on termodynaamisen koneen toimintaperiaate ja miten termodynaamisen koneen hyötysuhde lasketaan?
• Miten tasa- ja vaihtovirtapiirien peruskytkentöjen suureita lasketaan?
• Miten fysiikan muita ilmiöitä mallinnetaan logistiikassa?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1
Kari Suvanto, Tekniikan fysiikka 2

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Suositellaan Logistiikan fysiikka ja kemia -opintojakson suorittamista