Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00CP94-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Petteri Oinas

Vastuuopettaja

Petteri Oinas

Ryhmät

  • LOKT21SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 12.01.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan ohjaus LO00CP94-3008
  • 09.02.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan ohjaus LO00CP94-3008
  • 08.03.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan ohjaus LO00CP94-3008
  • 12.04.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan ohjaus LO00CP94-3008

Tavoitteet

Osaat huomioida tuotteen elinkaaren vaikutuksen sen logistiikan suunnittelussa
Tunnistat logistiikan kehittämistarpeita kysyntä-toimitusketjussa ja osaat priorisoida niitä
Osaat laskea logistiikan kokonaiskustannukset
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa

Sisältö

Miten tuotantostrategia vaikuttaa logistiikan kustannuksiin ja informaatiotarpeeseen kysyntä-toimituskejussa.
Mitkä ovat vaatimukset tehokkaalle logistiikalle tuotteen elinkaaren eri vaiheissa?
Miten lasketaan yrityksen logistiikan kokonaiskustannukset?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla esitetty materiaali sekä muu itse hankittu oppimistehtävien suorittamista tukeva materiaali. Learn-materiaali avataan opikelijoiden käyttöön opintojakson alkaessa

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus lähitunnit

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset esimerkit, joita toteutetaan harjoitustöinä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on tentti/t, harjoitustehtäviä, rarpotteja, joiden sisältö ja aikataulu ilmoitetaan jakson Learn-pohjassa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Opintojakso Varastologistiikka tai vastaavat tiedot