Siirry suoraan sisältöön

Merikuljetukset ja satamatoiminnot (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB63-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Olli-Pekka Brunila
 • Tiina Jauhiainen

Vastuuopettaja

Tiina Jauhiainen

Ryhmät

 • LOKT21SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 11.01.2024 12:30 - 14:30, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 18.01.2024 10:00 - 12:00, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 25.01.2024 12:30 - 14:30, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 01.02.2024 12:30 - 14:30, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 08.02.2024 12:30 - 14:30, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 15.02.2024 10:00 - 12:00, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 22.02.2024 10:00 - 12:00, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 13.03.2024 11:00 - 13:00, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 22.03.2024 12:00 - 14:00, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 04.04.2024 12:30 - 14:30, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 19.04.2024 13:30 - 15:30, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005
 • 23.04.2024 09:00 - 11:00, Merikuljetukset ja satamatoiminnot LO00EB63-3005

Tavoitteet

Tunnet merenkulun ja satamatoimintojen tärkeyden Suomen viennin ja tuonnin kannalta. Satamat ja satamatoiminnot ovat kriittinen osa logistisia kuljetusketjuja sekä merenkulku sen eri kuljetusmuodot sekä liikennevirrat tavaroiden kuljetusten kannalta.

Sisältö

Suomen vienti ja tuonti yleisellä tasolla, ymmärrys merenkulun ja satamien tärkeydestä Suomen viennissä ja tuonnissa sekä kehityksessä.
Suomalaiset satamat ja niiden eri satamatyypit sekä satamien ja satamasidonnaisten yritysten (mm. operaattorien ja muiden sidosryhmien) rooli kuljetusketjussa.
Merenkulkutalous yleisenä käsitteenä sisältäen; meri-, rahti- ja alusmarkkinat.
Varustamot ja rahtaustoiminta

Opiskelumateriaali

Kurssikirjallisuus:
Tapaninen, Ulla. 2018. Logistiikka ja liikennejärjestelmät
Pöllänen et al. 2005. Merenkulku ja satamatoiminnot

Lisäksi muut ajankohtaiset materiaalit ja verkkojulkaisut, jotka ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustöitä sekä tentin. Mahdollisuuksien mukaan vierailevia luennoitsijoita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti 1-5.