Skip to main content

Professional Swedish for nursing (3 cr)

Code: HT00EK70-3017

General information


Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

30.09.2024 - 15.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Campus

Kouvola Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

 • Degree Programme in Health Care

Teachers

 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Groups

 • THKV23SP
  Health Care, full-time studies
 • 01.10.2024 12:00 - 14:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 01.10.2024 14:15 - 16:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 03.10.2024 09:00 - 11:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 08.10.2024 08:15 - 10:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 08.10.2024 10:30 - 12:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 09.10.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 16.10.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 16.10.2024 12:45 - 14:45, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 17.10.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 17.10.2024 12:45 - 14:45, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 29.10.2024 12:00 - 14:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 29.10.2024 14:15 - 16:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 31.10.2024 08:15 - 10:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 31.10.2024 10:30 - 12:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 05.11.2024 11:15 - 13:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 05.11.2024 13:30 - 15:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 12.11.2024 11:15 - 13:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 12.11.2024 13:30 - 15:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017

Objective

You are able to communicate in Swedish orally and in writing in various communication situations in your professional field. You are able to actively use the basic professional vocabulary of your field.
The aimed level of competence is B1 as defined in the Common European Framework of Reference and the national skills level descriptions according to decree 18.12.2014/1129.

Content

What professional vocabulary is essentially necessary related to education, working environment and work tasks?
How to interact in spoken and written field-specific communication situations in Swedish?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali, muu opettajan ohjaama verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

kurssin lopussa suoritettava suullinen ja kirjallinen lopputentti. Muut määräaikaan mennessä palautettavat tehtävät ja esitykset.

Opiskelijan työmäärä

80 h

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.
Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Qualifications

If you have been instructed to participate in the Intensive course of Swedish, you must complete it or independently acquire the equivalent knowledge and skills before you can participate in this course.

Further information

In accordance with the statutory requirement (424/2003, ch.2, section 6) of language skills required of state personnel with an academic degree, the skills in second official language will be recorded in the degree certificate separately for both spoken and written skills.
Grades 1-3 are recorded as satisfactory skills and grades 4-5 as good skills in the degree certificate.