Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön ruotsi (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK70-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Ryhmät

 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 01.10.2024 12:00 - 14:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 01.10.2024 14:15 - 16:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 03.10.2024 09:00 - 11:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 08.10.2024 08:15 - 10:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 08.10.2024 10:30 - 12:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 09.10.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 16.10.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 16.10.2024 12:45 - 14:45, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 17.10.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 17.10.2024 12:45 - 14:45, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 29.10.2024 12:00 - 14:00, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 29.10.2024 14:15 - 16:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 31.10.2024 08:15 - 10:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 31.10.2024 10:30 - 12:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 05.11.2024 11:15 - 13:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 05.11.2024 13:30 - 15:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 12.11.2024 11:15 - 13:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017
 • 12.11.2024 13:30 - 15:30, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3017

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi termejä ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?
Miten toimit ruotsin kielellä työelämän alakohtaisissa viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali, muu opettajan ohjaama verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

kurssin lopussa suoritettava suullinen ja kirjallinen lopputentti. Muut määräaikaan mennessä palautettavat tehtävät ja esitykset.

Opiskelijan työmäärä

80 h

Toteutuksen osien kuvaus

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.
Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin opintojakson alkamista.

Lisätiedot

Tutkintotodistukseen merkitään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa osoittavat arvosanat erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta. Tutkintotodistuksen arvosana tyydyttävä vastaa arviointia 1-3 ja arvosana hyvä vastaa arviointia