Skip to main content

Medical nursing and preclinical training (7 cr)

Code: HY00EP40-3026

General information


Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

02.09.2024 - 13.12.2024

Number of ECTS credits allocated

7 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

43 % Contact teaching, 57 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

 • Degree Programme in Health Care

Teachers

 • Leila Sikanen
 • Pirjo Oikarinen
 • Teea Lång
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
 • Susanna Suvimaa

Scheduling groups

 • Pienryhmä 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Size: 0. Open UAS: 0.)

Groups

 • THMI24KM
  Health care, part-time studies

Small groups

 • 1
 • 2
 • 3
 • 06.09.2024 10:00 - 12:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3020
 • 06.09.2024 12:45 - 14:45, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3020
 • 09.09.2024 08:15 - 11:45, Taitopaja 1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 09.09.2024 13:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3025
 • 10.09.2024 12:30 - 16:00, Taitopaja 1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 23.09.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 24.09.2024 12:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3027
 • 30.09.2024 08:30 - 11:30, Taitopaja 2: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 30.09.2024 14:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3020
 • 01.10.2024 08:30 - 11:30, Taitopaja 2: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 01.10.2024 12:30 - 15:30, Taitopaja 2: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 08.10.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 10.10.2024 11:30 - 13:30, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3025
 • 11.10.2024 12:30 - 13:30, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3027
 • 17.10.2024 15:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3025
 • 29.10.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 04.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 18.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 5: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 18.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 19.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 19.11.2024 13:15 - 16:00, Case-harjoitus: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 25.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 5: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 25.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 25.11.2024 13:15 - 16:00, Case-harjoitus: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 26.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 5: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 26.11.2024 13:15 - 16:00, Case-harjoitus: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026

Objective

You understand the responsibilities and onuses in nursing patients with internal disease or cancer.
You understand the nursing process of patients with internal disease or cancer.
You can apply evidence-based knowledge of most common internal diseases and cancers in nursing.
You can assess systematically the need of care.
You master the main methods and diagnostic examinations used in nursing.
You are able to implement the pharmacotherapy of patients with internal disease and a palliative patients using pharmacology that is safely applied.
You apply your knowledge in medication to patient counselling and care.
You act and counsel patient in accordance with rehabilitation promoting principles.
You can apply the principles of radiation safety.
You master the principles of safe transfusion.
You can record, report and consult based on ISBAR-model.
You develop in teamwork, respect collegiality and understand the importance of them in patient and work safety.

Content

What are the most common internal diseases and cancers?
What is the nursing process from diagnosis to care?
How do you apply evidence-based knowledge in nursing patients with internal disease or cancer?
What are the main methods and diagnostic examinations used in nursing patients with internal disease or cancer?
How is medication carried out in the most common internal diseases and cancers?
How do you plan, implement and assess safe medical care in internal disease or cancer?
How do you implement rehabilitation promoting nursing?
How do you guide and engage patient to self-care?
How do you apply the principles of radiation safety?
How do you implement transfusion safely?
How do you record, report and consult based on ISBAR-model?
How do you implement treatment resuscitation?

Opiskelumateriaali

Oppikirja:
Huovinen A, Hynynen M-A, Karhemaa A, Koponen L & Mäkeläinen T. (2023) Kliininen hoitotyö. SanomaPro, Helsinkin TAI
Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M & Ekola S. (2020). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro, Helsinki.
Opiskelumateriaalina käytetään myös Learn-alustalle linkitettyä materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta kampuksella 3 op.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmilla korkeakouluopinnoilla, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita tai hakea osittaista osaamisen tunnustamista, Varaa aika HOPS-keskusteluun ja perehdy hakuohjeisiin Lux:ssa. Tee sitten hakemus Pepin osaamisen tunnustaminen -osiossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kytkeytyy työelämässä tehtävä Kliininen harjoittelu 1 (7,5 op)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella opintojakson lopuksi.
Learn-alustan oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti tehty määräpäiviin mennessä.
Prekliinisessä osiossa (3 op) taitopajat tulee olla suoritettuina opintojakson toteutusaikana. Osaaminen osoitetaan Kliinisen ydinosaamisen näytöllä (tietotesti).

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä opiskelijalle on 189 h, josta itsenäistä teorian opiskelua on 108 h ja prekliinistä harjoittelua sisältäen teoreettisen orientoitumisen aiheeseen ja taitopajat koululla yhteensä 81 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Sisätautien hoitotyön (teoria 4 op) osiossa opiskellaan keskeisiä sisätauteihin liittyviä sairauksia, hoitotyön toimia sekä lääkehoitoa.
Prekliinisessä harjoittelussa 3 op harjoitellaan lääke- ja nestehoitoa, verivalmisteiden antamista, potilaan tutkimista ja keskeisiä hoitotoimenpiteitä, kuten EKG:n ottoa ja hoitoelvytystä.

Further information

Taitopajoissa on läsnäolovelvoite. Lopputentti tehdään Examissa.
HUOM: Älä ilmoittaudu pienryhmiin vielä opintojaksoilmoittautumisen yhteydessä. Pienryhmäjako tehdään opintojakson alussa Learn-alustalla.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Opintojakson teoriaosuus (4 op) arvioidaan tentin perusteella. Tentin arvioinnin perusteena ovat opintojakson sisällöt ja tavoitteet. Arviointiasteikko on 1-5. Myös pakolliset oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa opintojakson alussa kerrottuina ajankohtina.

Prekliininen harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Arviointiperusteena on aktiivinen osallistuminen kaikissa taitopajoissa. Poissaolo on korvattava osallistumalla erikseen sovittuna ajankohtana vastaavan taitopajaan. Taitopajojen yhteydessä tehdään Kliinisen ydinosaamisen näyttö (tietotesti).

Qualifications

Professional basics in nursing 29 ECTS credits