Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP40-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

43 % Lähiopetus, 57 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leila Sikanen
 • Pirjo Oikarinen
 • Teea Lång
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
 • Susanna Suvimaa

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI24KM
  Terveydenhoitaja, monimuotototeutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • 06.09.2024 10:00 - 12:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3020
 • 06.09.2024 12:45 - 14:45, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3020
 • 09.09.2024 08:15 - 11:45, Taitopaja 1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 09.09.2024 13:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3025
 • 10.09.2024 12:30 - 16:00, Taitopaja 1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 23.09.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 24.09.2024 12:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3027
 • 30.09.2024 08:30 - 11:30, Taitopaja 2: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 30.09.2024 14:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3020
 • 01.10.2024 08:30 - 11:30, Taitopaja 2: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 01.10.2024 12:30 - 15:30, Taitopaja 2: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 08.10.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 10.10.2024 11:30 - 13:30, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3025
 • 11.10.2024 12:30 - 13:30, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3027
 • 17.10.2024 15:00 - 16:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3025
 • 29.10.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 04.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 18.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 5: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 18.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 19.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 19.11.2024 13:15 - 16:00, Case-harjoitus: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 25.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 5: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 25.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 25.11.2024 13:15 - 16:00, Case-harjoitus: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 26.11.2024 08:30 - 12:30, Taitopaja 5: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026
 • 26.11.2024 13:15 - 16:00, Case-harjoitus: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3026

Tavoitteet

Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa keskeisimmistä sisätaudeista ja syöpäsairauksista.
Osaat arvioida systemaattisesti hoidon tarpeen.
Osaat kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset.
Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan turvallisen lääkehoidon perusteet farmakologiaa hyödyntäen.
Sovellat lääkehoidon osaamistasi potilaan ohjauksessa ja hoidossa.
Osaat ohjata potilasta kuntoutumista edistävien periaatteiden mukaisesti.
Osaat soveltaa säteilyturvallisuuden periaatteita.
Osaat turvallisen verensiirron periaatteet.
Osaat kirjata, raportoida ja konsultoida ISBAR-mallin mukaisesti.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Sisältö

Mitä ovat yleisimmät sisätaudit ja syöpäsairaudet?
Miten potilaan hoitopolku etenee diagnosoinnista hoitoon?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitotyössä?
Mitkä ovat sisätautipotilaan ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset?
Miten toteutetaan, seurataan ja arvioidaan lääkkeellistä hoitoa keskeisissä sisätaudeissa ja syöpäsairauksissa?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon?
Miten sovellat säteilyturvallisuuden periaatteita?
Miten toteutat verensiirron turvallisesti?
Miten kirjaat, raportoit ja konsultoit ISBAR-mallin mukaisesti?
Miten hoitoelvytys toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Oppikirja:
Huovinen A, Hynynen M-A, Karhemaa A, Koponen L & Mäkeläinen T. (2023) Kliininen hoitotyö. SanomaPro, Helsinkin TAI
Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M & Ekola S. (2020). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro, Helsinki.
Opiskelumateriaalina käytetään myös Learn-alustalle linkitettyä materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta kampuksella 3 op.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmilla korkeakouluopinnoilla, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita tai hakea osittaista osaamisen tunnustamista, Varaa aika HOPS-keskusteluun ja perehdy hakuohjeisiin Lux:ssa. Tee sitten hakemus Pepin osaamisen tunnustaminen -osiossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kytkeytyy työelämässä tehtävä Kliininen harjoittelu 1 (7,5 op)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella opintojakson lopuksi.
Learn-alustan oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti tehty määräpäiviin mennessä.
Prekliinisessä osiossa (3 op) taitopajat tulee olla suoritettuina opintojakson toteutusaikana. Osaaminen osoitetaan Kliinisen ydinosaamisen näytöllä (tietotesti).

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä opiskelijalle on 189 h, josta itsenäistä teorian opiskelua on 108 h ja prekliinistä harjoittelua sisältäen teoreettisen orientoitumisen aiheeseen ja taitopajat koululla yhteensä 81 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Sisätautien hoitotyön (teoria 4 op) osiossa opiskellaan keskeisiä sisätauteihin liittyviä sairauksia, hoitotyön toimia sekä lääkehoitoa.
Prekliinisessä harjoittelussa 3 op harjoitellaan lääke- ja nestehoitoa, verivalmisteiden antamista, potilaan tutkimista ja keskeisiä hoitotoimenpiteitä, kuten EKG:n ottoa ja hoitoelvytystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Taitopajoissa on läsnäolovelvoite. Lopputentti tehdään Examissa.
HUOM: Älä ilmoittaudu pienryhmiin vielä opintojaksoilmoittautumisen yhteydessä. Pienryhmäjako tehdään opintojakson alussa Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson teoriaosuus (4 op) arvioidaan tentin perusteella. Tentin arvioinnin perusteena ovat opintojakson sisällöt ja tavoitteet. Arviointiasteikko on 1-5. Myös pakolliset oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa opintojakson alussa kerrottuina ajankohtina.

Prekliininen harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Arviointiperusteena on aktiivinen osallistuminen kaikissa taitopajoissa. Poissaolo on korvattava osallistumalla erikseen sovittuna ajankohtana vastaavan taitopajaan. Taitopajojen yhteydessä tehdään Kliinisen ydinosaamisen näyttö (tietotesti).

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuus