Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA93-3078

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Marja-Leena Koskinen

Vastuuopettaja

Marja-Leena Koskinen

Ryhmät

 • TUSA24SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 04.09.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 11.09.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 18.09.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 25.09.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 02.10.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 09.10.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 16.10.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078
 • 30.10.2024 12:00 - 16:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3078

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Bergström-Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2021.
Opintojaksoalustalle linkitetyt luentotallenteet ja muut sähköiset aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Osittain monimuotototeutuksena toteutettava opintojakso, johon sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että lähiopetusta. Opintojaksoon saattaa kuulua ryhmätöitä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja:
Markkinoinnin lehtori Marja-Leena Koskinen, marja-leena.koskinen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5