Siirry suoraan sisältöön

Liikuntayrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EH52-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Jouni Korhonen

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA22SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 10.01.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 17.01.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 24.01.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 31.01.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 07.02.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 14.02.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 21.02.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 06.03.2024 08:30 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 13.03.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 20.03.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 27.03.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 03.04.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 10.04.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 17.04.2024 08:15 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004
 • 24.04.2024 08:30 - 12:00, Liikuntayrittäjyys LI00EH52-3004

Tavoitteet

Tiedät, millaisia alaan liittyviä yrityksiä, tuotteita ja palveluja on.
Tiedät perusteet yrittäjyydestä, yritysmuodoista ja yrityksen perustamisprosessin vaiheista.
Osaat laatia liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö

Millaisia liikunta-alan yrityksiä ja -tuotteita on markkinoilla tarjolla?
Miten yritys perustetaan?
Miten liiketoimintasuunnitelma laaditaan?
Mitä tuotteiden hinnoittelussa ja markkinoinnissa tulee ottaa huomioon?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali muodostuu työelämäkäytänteiden mukaisella tavalla . Oppimisen tukena hyödynnetään tarveperusteisesti erilaisia viestinnällisiä ympäristöjä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu teorian ja työelämäkäytäntöjen välisenä yhteistyönä, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksellisen tiimityön ja itsenäisen työn vuorottelua. Tiimityössä hyödynnetään monipuolisia vuorovaikuttamisen menetelmiä, jotka antavat myös mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnan koulutuksen pedagoginen kivijalka rakentuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja aluellisten kehittämistarpeiden näkökulmiin nojaten. Tämä useinmiten tarkoittaa sitä, että oppiminen sidotaan työelämän aitoihin kontekteihin, mikä määrittelee opintojakson menetelmällisiä ja sisällöllisiä tarpeita

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia ja oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä määräytyy keskiarvollisesti opintojakson opintopistemäärästä, joka voi jakaantua monella eri tavalla kuten itsenäisenä- ja tiimityöskentelynä ja työelämän case-työskentelynä yhteistyössä työelämän kanssa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä. Opintojakson alussa kerrotaan tarkemmin arviointimenetelmistä ja arviointikriteereistä.