Siirry suoraan sisältöön

Työhyvinvointi ja johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DN09

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• tunnet erilaisia työhyvinvointia kuvaavia malleja
• ymmärrät työhyvinvoinnin yhteydet sekä yksilön terveyteen ja hyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen
• ymmärrät työhyvinvoinnin merkityksen yritykselle, työntekijälle ja työyhteisölle
• ymmärrät esimiehen, työnantajan ja työntekijän roolit työhyvinvoinnin rakentumisessa työyhteisössä
• osaat esimiehenä ohjata työntekijöitä oman työhyvinvointinsa seurantaan ja arviointiin
• tunnet työhyvinvointia ylläpitäviä ja korjaavia prosesseja

Sisältö

• Minkälaisia työhyvinvoinnin teoreettisia malleja on olemassa?
• Mikä on työhyvinvoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä ?
• Mikä on työntekijän, työnantajan ja esimiehen rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Mikä on työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Minkälaisia työhyvinvoinnin haasteita työyhteisössä on?
• Minkälaisia keinoja ja menetelmiä on työyhteisön hyvinvoinnin tilan arviointiin, vahvistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden järjestämiseen ?

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Virpi Maijala

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• tunnet erilaisia työhyvinvointia kuvaavia malleja
• ymmärrät työhyvinvoinnin yhteydet sekä yksilön terveyteen ja hyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen
• ymmärrät työhyvinvoinnin merkityksen yritykselle, työntekijälle ja työyhteisölle
• ymmärrät esimiehen, työnantajan ja työntekijän roolit työhyvinvoinnin rakentumisessa työyhteisössä
• osaat esimiehenä ohjata työntekijöitä oman työhyvinvointinsa seurantaan ja arviointiin
• tunnet työhyvinvointia ylläpitäviä ja korjaavia prosesseja

Sisältö

• Minkälaisia työhyvinvoinnin teoreettisia malleja on olemassa?
• Mikä on työhyvinvoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä ?
• Mikä on työntekijän, työnantajan ja esimiehen rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Mikä on työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Minkälaisia työhyvinvoinnin haasteita työyhteisössä on?
• Minkälaisia keinoja ja menetelmiä on työyhteisön hyvinvoinnin tilan arviointiin, vahvistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden järjestämiseen ?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 40

Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • Virpi Maijala
Vastuuhenkilö

Liisa Korpivaara

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

• tunnet erilaisia työhyvinvointia kuvaavia malleja
• ymmärrät työhyvinvoinnin yhteydet sekä yksilön terveyteen ja hyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen
• ymmärrät työhyvinvoinnin merkityksen yritykselle, työntekijälle ja työyhteisölle
• ymmärrät esimiehen, työnantajan ja työntekijän roolit työhyvinvoinnin rakentumisessa työyhteisössä
• osaat esimiehenä ohjata työntekijöitä oman työhyvinvointinsa seurantaan ja arviointiin
• tunnet työhyvinvointia ylläpitäviä ja korjaavia prosesseja

Sisältö

• Minkälaisia työhyvinvoinnin teoreettisia malleja on olemassa?
• Mikä on työhyvinvoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä ?
• Mikä on työntekijän, työnantajan ja esimiehen rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Mikä on työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Minkälaisia työhyvinvoinnin haasteita työyhteisössä on?
• Minkälaisia keinoja ja menetelmiä on työyhteisön hyvinvoinnin tilan arviointiin, vahvistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden järjestämiseen ?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus toteutetaan käänteisen oppimisen menetelmää hyödyntäen. Jokaiseen lähitapaamiseen liittyy ennakkotehtävä. Lähitapaamisiin osallistumista edellytetään.

Ensimmäinen lähitapaaminen on 9.11.2022 (hybridi) Kouvolan kampuksella ja verkossa, seuraavat lähitapaamiset ovat verkossa 29.11 ja 9.12.2022.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden omat työyhteisöt toimivat työelämä yhteytenä.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat oppimistehtävät työstetään pienryhmissä lähiopetuspäivinä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op eli 135 tuntia, josta lähiopetusta 21 tuntia ja itsenäinen opiskelu 114 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Virpi Maijala ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)
Liisa Korpivaara ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena käytetään oppimistehtäviä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • TH Opettaja
Vastuuhenkilö

Liisa Korpivaara

Opiskelijaryhmät
 • Master_Kvl
  Master-opinnot, Kouvola

Tavoitteet

• tunnet erilaisia työhyvinvointia kuvaavia malleja
• ymmärrät työhyvinvoinnin yhteydet sekä yksilön terveyteen ja hyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen
• ymmärrät työhyvinvoinnin merkityksen yritykselle, työntekijälle ja työyhteisölle
• ymmärrät esimiehen, työnantajan ja työntekijän roolit työhyvinvoinnin rakentumisessa työyhteisössä
• osaat esimiehenä ohjata työntekijöitä oman työhyvinvointinsa seurantaan ja arviointiin
• tunnet työhyvinvointia ylläpitäviä ja korjaavia prosesseja

Sisältö

• Minkälaisia työhyvinvoinnin teoreettisia malleja on olemassa?
• Mikä on työhyvinvoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä ?
• Mikä on työntekijän, työnantajan ja esimiehen rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Mikä on työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa?
• Minkälaisia työhyvinvoinnin haasteita työyhteisössä on?
• Minkälaisia keinoja ja menetelmiä on työyhteisön hyvinvoinnin tilan arviointiin, vahvistamiseen ja korjaavien toimenpiteiden järjestämiseen ?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan ennakkotehtävän yhteydessä hyvissä ajoin ennen kutakin lähipäivää.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu jaksolla tapahtuu käänteisen opetuksen menetelmää hyödyntäen ja sen takia jokaiseen lähiopetuskertaan liittyy ennakkotehtävä. Lähiopetuksessa syvennetään ja laajennetaan ennakkotehtävän aihetta ja tiimityötaitoja. Tämän vuoksi lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Lähiopetuspäiviä on kolme: 18.9 Kouvolan kampus, 9.10 AC-verkko ja 6.11.2020 Kouvolan kampus.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 tuntia, mikä jakautuu opintojakson kolmen teeman osalta seuraavasti:
Teema 1. Mistä työhyvinvointi rakentuu? laajuus 1,5 op eli 40,5 tuntia
Teema 2. Miten esimies on työhyvinvointia rakentamassa? 1,5 op eli opiskelijan työmäärä 40,5 tuntia
Teema 3. Mitkä ovat työhyvinvointia ylläpitäviä ja vahvistavia prosesseja työyhteisössä ? 2 op eli opiskelijan työmäärä 54 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

liisa.korpivaara@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää kuhunkin teemaan liittyvän oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävät tehdään pienryhmissä lähipäivien aikana, joille osallistuminen on pakollista. Työskentelyn perustana on jokaisen opiskelijan valmistautuminen aiheeseen.