Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisuus johtamisessaLaajuus (5 op)

Tunnus: YY00AF33

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat hyödyntää johtamisessa digitaalisuutta ja ymmärrät käytettävyyden huomioimisen toimintakulttuurien ja työprosessien muutoksessa.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia teknologiaa/ digitaalisuutta hyödyntävä kehittäminen tarjoaa johtamiseen omalla alallasi?
Miten digitaalisuudesta aiheutuvia muutoksia johdetaan ja mitä se tarkoittaa toimintakulttuurissa ja työprosesseissa?

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Tiia Laukkanen
Vastuuopettaja

Tarja Turtiainen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää johtamisessa digitaalisuutta ja ymmärrät käytettävyyden huomioimisen toimintakulttuurien ja työprosessien muutoksessa.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia teknologiaa/ digitaalisuutta hyödyntävä kehittäminen tarjoaa johtamiseen omalla alallasi?
Miten digitaalisuudesta aiheutuvia muutoksia johdetaan ja mitä se tarkoittaa toimintakulttuurissa ja työprosesseissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

5.9. klo 17.30 - 18.30: Aloitusinfo TEAMSillä. TEAMS -osoite ilmoitetaan opiskelijoille lähempänä ajankohtaa. Aloitusinfo nauhoitetaan.

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojaksolla on ajastettuja verkkotehtäviä 3 kpl.
- Orientoiva oppimistehtävä (yksilötehtävä) ja orientoivan oppimistehtävän Yhteenvetokokous pienryhmissä 1 op
- Tiedonhakutehtävä, 1 op (yksilötehtävä ja verkkokeskustelu)
- Kokoava tehtävä 3 op (yksilö- tai paritehtävä)

Verkkoluennot:
19.9. 2023 klo 16.00 -17.30
3.10. 2023 klo 16.00 -17.30

Kokoavan tehtävän verkko-ohjaukset: Ajankohdat ilmoitetaan aloitusinfossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kokoava tehtävä integroidaan opiskelijan omaan organisaatioon tai työtehtävään tai muuhun työelämään tai opinnäytetyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät ja verkkokeskustelut osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.
Voit vaikuttaa työmäärääsi aikatauluttamalla tehtävät.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkkotehtävät ja -keskustelut. Opiskelija voi valita laajaan tehtäväänsä joko johtamisen (etä-, hybridi-, muutos- tai tietojohtaminen) tai ohjelmistorobotiikan ja teköälyn hyödyntämisen näkökulman.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Käydään läpi aloitusinfossa ja kokoava tehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5 / täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tuija Silfer-Karppanen
 • Aila Pärnänen
 • Anu Rantanen
Vastuuopettaja

Tuija Silfer-Karppanen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää johtamisessa digitaalisuutta ja ymmärrät käytettävyyden huomioimisen toimintakulttuurien ja työprosessien muutoksessa.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia teknologiaa/ digitaalisuutta hyödyntävä kehittäminen tarjoaa johtamiseen omalla alallasi?
Miten digitaalisuudesta aiheutuvia muutoksia johdetaan ja mitä se tarkoittaa toimintakulttuurissa ja työprosesseissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

5.9. klo 17.30 - 18.30: Aloitusinfo TEAMSillä. TEAMS -osoite ilmoitetaan opiskelijoille lähempänä ajankohtaa. Aloitusinfo nauhoitetaan.

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojaksolla on ajastettuja verkkotehtäviä (3 kpl).
- Orientoiva oppimistehtävä (yksilötehtävä) 5.9 - 18.9.2022 ja orientoivan oppimistehtävän yhteenvetokokous pienryhmissä 1 op: 19.9 - 2.10.2022.
- Tiedonhakutehtävä, 1op (yksilötehtävä ja verkkokeskustelu): 3.10 - 22.10.2022
- Kokoava tehtävä, 3op: 4.10 - 4.12.2022

Verkkoluennot:
19.9. 2022 klo 16.00 -18.00
3.10. 2022 klo 16.00 -18.00.

Kokoavan tehtävän verkko-ohjaukset: Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson laaja verkkotehtävä integroidaan opiskelijan omaan organisaatioon tai työtehtävään tai muuhun työelämään tai opinnäytetyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät ja verkkokeskustelut osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Verkkotehtävät 3 kpl), verkkokeskustelut, verkkoluennot, kokoavan tehtävän verkko-ohjaukset

Toteutuksen osien kuvaus

Verkkotehtävät ja -keskustelut. Opiskelija voi valita laajaan tehtäväänsä joko tietojohtamisen tai etäjohtamisen näkulman opiskeltavaan aiheeseen (Digitaalisuus johtamisessa) nähden.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla digitaalisuutta johtamisessa näkökulmat ovat tietojohtaminen (laadunhallinnan ja laadun johtamisen painotus) ja etäjohtaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan LEARN -alustalla.

Ajoitus

06.09.2021 - 30.11.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Aila Pärnänen
 • Tarja Turtiainen
 • Anna Makkonen
Vastuuopettaja

Anna Makkonen

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää johtamisessa digitaalisuutta ja ymmärrät käytettävyyden huomioimisen toimintakulttuurien ja työprosessien muutoksessa.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia teknologiaa/ digitaalisuutta hyödyntävä kehittäminen tarjoaa johtamiseen omalla alallasi?
Miten digitaalisuudesta aiheutuvia muutoksia johdetaan ja mitä se tarkoittaa toimintakulttuurissa ja työprosesseissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Aloitusinfo 6.9.2021 klo. 16 - 17 TEAMSillä. TEAMS -osoite ilmoitetaan opiskelijoille lähempänä ajankohtaa. Aloitusinfo nauhoitetaan.


Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojaksolla on ajastettuja verkkotehtäviä.

Webinaarit: Ti 2.11.2021 klo 15.00 – 15.45: Tietojohtaminen
klo 16.00 – 16.45: Etäjohtaminen

Digitaalisuus johtamisessa kokoavan tehtävän ohjaukset: 15.11.2021 klo 15.00 – 17.30
18.11.2021 klo 15.00 – 17.30

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson laaja verkkotehtävä integroidaan opiskelijan omaan organisaatioon tai työtehtävään tai muuhun työelämään tai opinnäytetyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät ja verkkokeskustelut osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkkotehtävät ja -keskustelut. Opiskelija voi valita laajaan tehtäväänsä joko tietojohtamisen tai etäjohtamisen näkökulman opiskeltavaan aiheeseen (Digitaalisuus johtamisessa) nähden.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla digitaalisuutta johtamisessa näkökulmat ovat tietojohtaminen ja etäjohtaminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan LEARN -alustalla.