Siirry suoraan sisältöön

Environmental issues affecting our healthLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DX00

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Sirpa Gardemeister

Osaamistavoitteet

Student
- can explain the basic relationship between environmental issues and health,
- can describe the basic requirements for a healthy environment
- can use the information to improve her/his own health and
- can use the suitable databases and principals to complete tasks.

Sisältö

- What is environmental health?
- What are the main environmental issues affecting our health?
- How do environmental issues affect our health?
- What can I do to prevent exposure to health risks?

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

03.02.2020 - 10.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Englanti
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
  • Terveydenhoitajakoulutus
  • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
  • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Student
- can explain the basic relationship between environmental issues and health,
- can describe the basic requirements for a healthy environment
- can use the information to improve her/his own health and
- can use the suitable databases and principals to complete tasks.

Sisältö

- What is environmental health?
- What are the main environmental issues affecting our health?
- How do environmental issues affect our health?
- What can I do to prevent exposure to health risks?

Aika ja paikka

Verkko-opintojakso, opiskelukieli on englanti

Opiskelumateriaali

Ilmoitettu Moodlessa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei sisälly kontaktiopetusta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei sisälly

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opintojakso, opiskelukieli on englanti

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävää saa täydentää, jos se ei ole hyväksytty.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuen ajastettuihin oppimistehtäviin opintojakson aikana.

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteet hyvin tiedoin. Arviointiskaala: hyväksytty - hylätty.

Lisätietoja opiskelijoille

verkko-opintojakso

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty - asteikolla tavoitteisiin peilaten.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita, tai jättää opintojakson kesken.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osaa selittää ympäristön ja terveyden välisiä perusyhteyksiä
- osaa kuvailla perusvaatimuksia terveelliselle ympäristölle
- osaa hyödyntää informaatiota oman terveyden edistämisessä
- osaa käyttää alaan soveltuvia tietokantoja tehtävien tekemisessä