Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä): YPMI24KP

Tunnus: YPMI24KP

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YPMI24KP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
YPMI24KP-1002
Ohjaus ja vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
YP00EQ88 Ammatillinen kohtaaminen 5
YP00DU06 Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
YPMI24KP-1003
Näkökulmia kasvatukseen ja kestävään kehitykseen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ94 Ihmisen kasvu ja kehitys 5
YP00EQ89 Kestävän kehityksen edistäminen 5
YP00EQ90 Taide- ja luontolähtöiset menetelmät 5
YPMI24KP-1004
Osallisuus ja toimijuus

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ91 Osallisuudesta aktivismiin 5
YP00EQ92 Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
YPMI24KP-1005
Hyvinvoinnin ja luontosuhteen rakentuminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ93 Hyvinvoinnin edistäminen 5
YP00DU13 Ympäristö- ja luontokasvatus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
YPMI24KP-1006
Työyhteisöt ja talous

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ95 Projektit ja niiden rahoitus 5
YP00EQ96 Järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja aktiivinen kansalaisuus 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
YPMI24KP-1007
Kasvatuksellinen kohtaaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ97 Inkluusio ja osallistavat menetelmät 5
YP00EQ98 Globaalikasvatus ja ihmisoikeustyö 5
YP00DU19 Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5
YPMI24KP-1008
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ99 Mediavaikuttaminen 5
YP00ER00 Kulttuurikasvatus 5
YP00ER01 Sosiaalipedagogiikka ja yhteisötyö 5
YPMI24KP-1009
Tutkiva ja kehittävä työote

(Valitaan kaikki)

15
YP00ER02 Yhteisöpedagogi kehittäjänä 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
YPMI24KP-1010
Hyvinvointi ja vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00ER03 Demokratiakasvatus 5
YP00ER04 Yksilöohjaus työmenetelmänä 5
YP00ER05 Hyvinvointipalvelut ja monialainen yhteistyö 5
YPMI24KP-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
YP00DU26 Ohjausharjoittelu 5
YP00ER06 Yhteisöpedagogin työkentät-harjoittelu 10
YP00DU28 Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15
YPMI24KP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
YPMI24KP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YPMI24KP-1014
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU29 Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU31 Kouluttajana toimiminen 5
YP00DU32 Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
YPMI24KP-1015
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU33 Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5
YP00DU34 Pelikasvatus nuorisotyössä 5
YP00DU35 Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5
YP00DU36 Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
YPMI24KP-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 37 57 66 50 37 27 30 26 40 40 10 18.5 18.5 27 15 15 26 20 20 40 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YPMI24KP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
YPMI24KP-1002
Ohjaus ja vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
YP00EQ88 Ammatillinen kohtaaminen 5
YP00DU06 Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
YPMI24KP-1003
Näkökulmia kasvatukseen ja kestävään kehitykseen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ94 Ihmisen kasvu ja kehitys 5
YP00EQ89 Kestävän kehityksen edistäminen 5
YP00EQ90 Taide- ja luontolähtöiset menetelmät 5
YPMI24KP-1004
Osallisuus ja toimijuus

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ91 Osallisuudesta aktivismiin 5
YP00EQ92 Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
YPMI24KP-1005
Hyvinvoinnin ja luontosuhteen rakentuminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ93 Hyvinvoinnin edistäminen 5
YP00DU13 Ympäristö- ja luontokasvatus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
YPMI24KP-1006
Työyhteisöt ja talous

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ95 Projektit ja niiden rahoitus 5
YP00EQ96 Järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja aktiivinen kansalaisuus 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
YPMI24KP-1007
Kasvatuksellinen kohtaaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ97 Inkluusio ja osallistavat menetelmät 5
YP00EQ98 Globaalikasvatus ja ihmisoikeustyö 5
YP00DU19 Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5
YPMI24KP-1008
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00EQ99 Mediavaikuttaminen 5
YP00ER00 Kulttuurikasvatus 5
YP00ER01 Sosiaalipedagogiikka ja yhteisötyö 5
YPMI24KP-1009
Tutkiva ja kehittävä työote

(Valitaan kaikki)

15
YP00ER02 Yhteisöpedagogi kehittäjänä 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
YPMI24KP-1010
Hyvinvointi ja vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00ER03 Demokratiakasvatus 5
YP00ER04 Yksilöohjaus työmenetelmänä 5
YP00ER05 Hyvinvointipalvelut ja monialainen yhteistyö 5
YPMI24KP-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
YP00DU26 Ohjausharjoittelu 5
YP00ER06 Yhteisöpedagogin työkentät-harjoittelu 10
YP00DU28 Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15
YPMI24KP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
YPMI24KP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YPMI24KP-1014
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU29 Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU31 Kouluttajana toimiminen 5
YP00DU32 Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
YPMI24KP-1015
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU33 Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5
YP00DU34 Pelikasvatus nuorisotyössä 5
YP00DU35 Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5
YP00DU36 Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
YPMI24KP-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15