Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus: KHSA22SP

Tunnus: KHSA22SP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025
KHSA22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
KHSA22SP-1002
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki)

25
KH00EE32 Hyvinvointi ja sosiaalialan työ 5
KH00EE33 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
KH00EE34 Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena 5
KH00EE35 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
KH00EE36 Oppilaitos toimintaympäristönä 5
KHSA22SP-1003
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KH00EE37 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
KH00EE38 Yksilökohtainen työskentely 5
KH00EE39 Ryhmien ohjaus ja yhteisöllinen työ 5
KH00EE40 Eettinen asiakastyö 5
KHSA22SP-1004
Kasvun tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
KH00EE41 Varhais- ja nuorisokasvatus 5
KH00EE42 Erityiskasvatus 5
KH00EE43 Lastensuojelu ja perhetyö 5
KHSA22SP-1005
Toimintakykyä edistävä työ

(Valitaan kaikki)

20
KH00EE44 Mielenterveystyö 5
KH00EE45 Päihdetyö 5
KH00EE46 Vammaistyö 5
KH00EE47 Seniori- ja vanhustyö 5
KHSA22SP-1006
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KH00EE48 Projektityö 5
KHSA22SP-1007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

10
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KH00EE49 Sosiaalialan kehittäminen 5
KHSA22SP-1008
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KHSA22SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KHSA22SP-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

45
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD38 Syventävät ammattikäytännöt 15
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
KHSA22SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
KHSA22SP-1012
Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä

(Valitaan kaikki)

15
KH00EE50 Ennaltaehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 5
KH00EE51 Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5
KH00EE52 Kulttuurisensitiivinen työ 5
KHSA22SP-1013
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
KH00EE53 Toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät 5
KH00EE54 Media ja digitaaliset taidot kouluhyvinvointityössä 5
KH00EE55 Vertaisryhmä- ja tunnetyöskentely 5
KH00EE56 Kouluttamisen taidot 5
KHSA22SP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 67 71 71 6 32 35 36 35 36 35 6 32 17.5 17.5 36 17.5 17.5 36 17.5 17.5 6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Ammatillinen vuorovaikutus
Ohjaus ja sosiaalinen tuki
Syventävät ammattikäytännöt
Johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Hyvinvointi ja sosiaalialan työ
Ihmisen kehitys ja oppiminen
Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Oppilaitos toimintaympäristönä
Opinto- ja urasuunnittelu
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen
Yksilökohtainen työskentely
Ryhmien ohjaus ja yhteisöllinen työ
Eettinen asiakastyö
Varhais- ja nuorisokasvatus
Erityiskasvatus
Lastensuojelu ja perhetyö
Mielenterveystyö
Päihdetyö
Vammaistyö
Seniori- ja vanhustyö
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Projektityö
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sosiaalialan kehittäminen
Viestintätaidot
Ammattienglanti
Ammattiruotsi
Ennaltaehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö
Kulttuurisensitiivinen työ
Toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät
Media ja digitaaliset taidot kouluhyvinvointityössä
Vertaisryhmä- ja tunnetyöskentely
Kouluttamisen taidot

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KHSA22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
KHSA22SP-1002
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki)

25
KH00EE32 Hyvinvointi ja sosiaalialan työ 5
KH00EE33 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
KH00EE34 Lapsuus ja nuoruus elämänvaiheena 5
KH00EE35 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
KH00EE36 Oppilaitos toimintaympäristönä 5
KHSA22SP-1003
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KH00EE37 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
KH00EE38 Yksilökohtainen työskentely 5
KH00EE39 Ryhmien ohjaus ja yhteisöllinen työ 5
KH00EE40 Eettinen asiakastyö 5
KHSA22SP-1004
Kasvun tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
KH00EE41 Varhais- ja nuorisokasvatus 5
KH00EE42 Erityiskasvatus 5
KH00EE43 Lastensuojelu ja perhetyö 5
KHSA22SP-1005
Toimintakykyä edistävä työ

(Valitaan kaikki)

20
KH00EE44 Mielenterveystyö 5
KH00EE45 Päihdetyö 5
KH00EE46 Vammaistyö 5
KH00EE47 Seniori- ja vanhustyö 5
KHSA22SP-1006
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KH00EE48 Projektityö 5
KHSA22SP-1007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

10
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KH00EE49 Sosiaalialan kehittäminen 5
KHSA22SP-1008
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KHSA22SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KHSA22SP-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

45
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD38 Syventävät ammattikäytännöt 15
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
KHSA22SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
KHSA22SP-1012
Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä

(Valitaan kaikki)

15
KH00EE50 Ennaltaehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 5
KH00EE51 Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5
KH00EE52 Kulttuurisensitiivinen työ 5
KHSA22SP-1013
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
KH00EE53 Toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät 5
KH00EE54 Media ja digitaaliset taidot kouluhyvinvointityössä 5
KH00EE55 Vertaisryhmä- ja tunnetyöskentely 5
KH00EE56 Kouluttamisen taidot 5
KHSA22SP-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15