Siirry suoraan sisältöön

Data-analytiikka, monimuotototeutus: DAKV22SM

Tunnus: DAKV22SM

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025
DAKV22SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

100
DAKV22SM-1002
Datayrittäjyyden perusteet

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
DA00EK51 Johdanto data-analytiikkaan 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
DAKV22SM-1003
Liiketoiminnan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
DAKV22SM-1004
Data-analytiikan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
DA00DG79 Data-analytiikan matematiikka 5
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
DAKV22SM-1005
Data-analytiikan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
DA00DG81 Data-analytiikan juridiikka 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
DA00DG83 Data-analytiikan viestintä 5
DAKV22SM-1006
Data-analytiikan menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
DA00EK90 Projektiosaaminen 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
DAKV22SM-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
DA00DG86 Perusharjoittelu 10
DAKV22SM-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
DAKV22SM-1009
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 110)

110
DAKV22SM-1010
Yhteiskunta ja data

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK52 Ajankohtaiset kysymykset ja datavaikuttaminen 5
DA00EK53 Verkko- ja some-analytiikka 5
DA00EK54 BI-työkalut 5
DAKV22SM-1011
Yritysdata

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK55 Liiketalouden mittarit 5
DA00EK56 Yritysten sisäinen data 5
DA00EK57 Tietokannat 5
DAKV22SM-1012
Data science

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK58 Koneoppiminen 5
DA00EK59 Tilastolliset menetelmät 5
DA00EK60 Laadullisen datan analyysi 5
DAKV22SM-1013
Dataperustainen päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK61 Tietojohtaminen 5
DA00EK62 Ennakointi 5
DA00EK63 Informaatiomuotoilu 5
DAKV22SM-1014
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
DA00DG87 Syventävä harjoittelu 20
DAKV22SM-1015
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
Yhteensä 210 72 77 31 0 31 41 26 51 16 15 0 31 28.5 12.5 26 31 20 16 15 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
DAKV22SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

100
DAKV22SM-1002
Datayrittäjyyden perusteet

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
DA00EK51 Johdanto data-analytiikkaan 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
DAKV22SM-1003
Liiketoiminnan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
DAKV22SM-1004
Data-analytiikan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
DA00DG79 Data-analytiikan matematiikka 5
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
DAKV22SM-1005
Data-analytiikan tukitaidot

(Valitaan kaikki)

15
DA00DG81 Data-analytiikan juridiikka 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
DA00DG83 Data-analytiikan viestintä 5
DAKV22SM-1006
Data-analytiikan menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
DA00EK90 Projektiosaaminen 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
DAKV22SM-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
DA00DG86 Perusharjoittelu 10
DAKV22SM-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
DAKV22SM-1009
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 110)

110
DAKV22SM-1010
Yhteiskunta ja data

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK52 Ajankohtaiset kysymykset ja datavaikuttaminen 5
DA00EK53 Verkko- ja some-analytiikka 5
DA00EK54 BI-työkalut 5
DAKV22SM-1011
Yritysdata

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK55 Liiketalouden mittarit 5
DA00EK56 Yritysten sisäinen data 5
DA00EK57 Tietokannat 5
DAKV22SM-1012
Data science

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK58 Koneoppiminen 5
DA00EK59 Tilastolliset menetelmät 5
DA00EK60 Laadullisen datan analyysi 5
DAKV22SM-1013
Dataperustainen päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

15
DA00EK61 Tietojohtaminen 5
DA00EK62 Ennakointi 5
DA00EK63 Informaatiomuotoilu 5
DAKV22SM-1014
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
DA00DG87 Syventävä harjoittelu 20
DAKV22SM-1015
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30