Siirry suoraan sisältöön

Yritystoiminta ja yrittäjyysLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00AA91

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Soulamo
Vastuuhenkilö

Kirsi Soulamo

Opiskelijaryhmät
 • LTKV23KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Itse valittu yrittäjyyteen innostava ja inspiroiva kirja (lukupiiri).

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle saatavana verkosta: https://uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/perustamisopas/

Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroitu väylä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttava vaihtoehto
- voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voidaan sopia näyttötehtävistä ja -tavoista opettajan kanssa.

Lisäksi yrittäjänä toiminut opiskelija voi hakea mahdollisuutta näyttää osaamisensa yrittäjyydessä. Näyttöön perustuva osaamisen tunnistaminen edellyttää yhteistä suunnittelua opintojakson opettajan kanssa.

Dokumentteihin ja todistuksiin perustuvan osaamisen (korkeakouluopintojen tai muuhun vastaavaan perustuvan) tunnustamisen hakemus toimitetaan koulutusvastaavalle, joka tekee asiasta päätöksen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija tutustuu valitsemaansa yritykseen ja sen toimintaan.
Opintojaksolla vierailee opiskelija- sekä muita yrittäjiä sekä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) edustajia kertomassa yrittäjyyteen liittyvistä toiminnoista Xamkissa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opintojakson suoritus muodostuu seuraavien osien suorittamisesta:

1) lukupiiri ja infograafin tekeminen (vaihtoehtoisesti referaatti ja oman lukukokemuksen reflektointi) 40%
2) Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
3) Yritysesittely (40%)
4) Yritystoiminnan testi (20%) itse valittuna aikana

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson suoritus muodostuu seuraavien osien suorittamisesta:

1) lukupiiri ja infograafin tekeminen (vaihtoehtoisesti referaatti ja oman lukukokemuksen reflektointi) 49 h
2) Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin (sis. ryhmätehtäviin valmistautumisen) 34 h
3) Yritysesittely (32 h)
4) Yritystoiminnan testi (20 h) itse valittuna aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Lilsätietoja antaa lehtori Kirsi Soulamo kirsi.soulamo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- toimia sidosryhmien kanssa.
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Nämä ovat arvioinnin kohteina:
1) lukupiiri ja infograafin tekeminen (vaihtoehtoisesti referaatti ja oman lukukokemuksen reflektointi) 40%
2) Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
3) Yritysesittely (40%)
4) Yritystoiminnan testi (20%) itse valittuna aikana

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV23KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä/opetustuokiota varten.

Yksilölliset oppimisväylät

Nopeutettu: Aiemman opiskelijaryhmän vastaava kurssi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä. Opintojakso suoritetaan tekemällä erilaisia oppimistehtäviä yksin ja ryhmässä. Tehtävien palautusten määräajat sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä koostuu aktiiivisesta itseopiskelusta Learn-alustan materiaaleihin tutustuen, lukupiirikirjan lukemisesta sekä oppimistehtävien tekemisestä yksin ja ryhmässä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5. Oppimistehtävien painoarvot arvioinnissa sekä tehtävien arviointikriteerit julkaistaan opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
Vastuuhenkilö

Sara Czabai-Leppänen

Opiskelijaryhmät
 • IBKV22SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä varten.

Yksilölliset oppimisväylät

Nopeutettu: Aiemman opiskelijaryhmän vastaava kurssi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä. Opintojakso suoritetaan tekemällä erilaisia oppimistehtäviä yksin ja ryhmässä. Tehtävien palautusten määräajat sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (lukupiirikirjan ja muun materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuhenkilö

Heli Viinamäki

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22SP1
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn -alustan materiaali.

Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Poikkeukset sovitaan tapauskohtaisesti opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan yritystoimintaan

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi pidetään tentti.
Oppimistöiden palautusajat ilmoitetaan kurssin edetessä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työmäärää. Tämä koostuu luennoista, oppimistehtävistä ja itsenäisestä opiskelusta

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja Heli Viinamäki, heli.viinamaki@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu tenttiin ja oppimistehtävien arvosteluun.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Viinamäki
Vastuuhenkilö

Heli Viinamäki

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22SP2
  Liiketalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn -alustalla ilmoitettava materiaali

Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yritystoimintaan

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi pidetään tentti.
Oppimistöiden palautusajat ilmoitetaan kurssin edetessä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työmäärää. Tämä koostuu luennoista, oppimistehtävistä ja itsenäisestä opiskelusta

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja Heli Viinamäki, heli.viinamaki@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu tenttiin ja oppimistehtävien arvosteluun.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tommi Pälli
Vastuuhenkilö

Tommi Pälli

Opiskelijaryhmät
 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2., uud. painos. Helsinki: Kauppakamari. (e-aineisto, soveltuvin osin)

Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)

Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI22SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. Helsinki: Alma. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona)
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö, asiantuntjavierailu

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 11.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä varten.

Yksilölliset oppimisväylät

Nopeutettu: Aiemman opiskelijaryhmän vastaava kurssi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä. Opintojakso suoritetaan tekemällä erilaisia oppimistehtäviä yksin ja ryhmässä. Tehtävien palautusten määräajat sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (lukupiirikirjan ja muun materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 11.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV22KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä varten.

Yksilölliset oppimisväylät

Nopeutettu: Aiemman opiskelijaryhmän vastaava kurssi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjiin ja yritystoimintaan.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä. Opintojakso suoritetaan tekemällä erilaisia oppimistehtäviä yksin ja ryhmässä. Tehtävien palautusten määräajat sovitaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (lukupiirikirjan ja muun materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 03.12.2021

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
Vastuuhenkilö

Sara Czabai-Leppänen

Opiskelijaryhmät
 • IBKV21SP
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.10.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Opiskelijaryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä varten.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (lukupiirikirjan ja muun materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tommi Pälli
Opiskelijaryhmät
 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2., uud. painos. Helsinki: Kauppakamari. (e-aineisto, soveltuvin osin)

Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)

Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 12.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI21SVA
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015.
Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Lisätietoja opiskelijoille

Kutsu opintojaksolle lähetetään sähköpostilla ennen kurssin käynnistymistä.
Virtuaalitapaamisessa ensimmäisen viikon aikana käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Istunto tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 12.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI21SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015.
Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Lisätietoja opiskelijoille

Kutsu opintojaksolle lähetetään sähköpostilla ennen kurssin käynnistymistä.
Virtuaalitapaamisessa ensimmäisen viikon aikana käydään läpi opintojen suorittamisen periaatteet. Istunto tallennetaan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (lukupiirikirjan ja muun materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Toteutuksen osien kuvaus

Osa kurssin suoritusta on pienryhmissä tehtävä yritysanalyysi opiskelijoiden valitsemista yrityksistä. Tämä yritysanalyysi on osa myös Asiakaslähtöinen markkinointi -kurssia. Voit kuitenkin osallistua kurssille, vaikka et opiskelisi samanaikaisesti asiakaslähtöisen markkinoinnin kurssilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali. Vapaavalintainen yritystoimintaan tai yrittäjyyteen liittyvä kirja lukupiiriä varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (lukupiirikirjan ja muun materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Toteutuksen osien kuvaus

Osa kurssin suoritusta on pienryhmissä tehtävä yritysanalyysi opiskelijoiden valitsemista yrityksistä. Tämä yritysanalyysi on osa myös Asiakaslähtöinen markkinointi -kurssia. Voit kuitenkin osallistua kurssille, vaikka et opiskelisi samanaikaisesti asiakaslähtöisen markkinoinnin kurssilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanalla 0-5.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI21SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015.
Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

25.01.2021 - 10.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Soulamo
Vastuuhenkilö

Kirsi Soulamo

Opiskelijaryhmät
 • LTKV21KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Itse valittu yrittäjyyteen inspiroiva kirja
Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 20120 saatavana: https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
Muu opettajan Learnissä jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson osaamistavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät.

Opintojakson sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voidaan sopia näyttötehtävistä ja -tavoista opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Dokumentteihin ja todistuksiin perustuvan osaamisen (korkeakouluopintojen tai muuhun vastaavaan perustuvan) tunnustamisen hakemus toimitetaan koulutusvastaavalle, joka tekee asiasta päätöksen. Näyttöön perustuva osaamisen tunnistaminen edellyttää yhteistä suunnittelua opintojakson opettajan kanssa.

Yleinen ohjeistus HOT-prosessiin löytyvät Studentista:https://student.xamk.fi/opiskelu-ja-tukipalvelut/naita-tarvitset/ohjeet%20ja%20saannot/ahot-ohjeet

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opintojakson suoritus muodostuu seuraavien osien suorittamisesta:

1) lukupiiri ja infograafin tekeminen (vaihtoehtoisesti referaatti ja oman lukukokemuksen reflektointi) 40%
2) Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
3) Yritysesittely (40%)
4) Yritystoiminnan testi (20%) itse valittuna aikana

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson suoritus muodostuu seuraavien osien suorittamisesta:

1) lukupiiri ja infograafin tekeminen (vaihtoehtoisesti referaatti ja oman lukukokemuksen reflektointi) 40%
2) Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
3) Yritysesittely (40%)
4) Yritystoiminnan testi (20%) itse valittuna aikana

Toteutuksen osien kuvaus

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa?
Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa?
Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit?
Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa?
Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta tai sen suorittamisesta saat Kirsi Soulamolta kirsi.soulamo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1) lukupiiri ja infograafin tekeminen (vaihtoehtoisesti referaatti ja oman lukukokemuksen reflektointi) 40%
2) Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
3) Yritysesittely (40%)
4) Yritystoiminnan testi (20%) itse valittuna aikana

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

25.01.2021 - 29.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan verkko-opintoina keväällä 2020.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learn-alustalla määrittelemä materiaali sekä oppikirja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opetus toteutetaan verkko-opintoina keväällä 2021.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtäviä ja kertaustenttejä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa huomioidaan palautettavat tehtävät sekä tentti. Tehtävien ja tentin painoarvo kokonaisarvosanassa ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI20SVA
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2., uud. painos. Helsinki: Kauppakamari. (e-aineisto, soveltuvin osin)
Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015.
Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI20SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opiskelumateriaali

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2., uud. painos. Helsinki: Kauppakamari. (e-aineisto, soveltuvin osin)
Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015.
Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla suoritetaan yhdessä Asiakaslähtöinen markkinointi -opintojakson kanssa toimeksianto opiskelijan valitsemalle yritykselle (ryhmätyö) sen yritystoimintaan ja markkinointiin liittyvistä asioista (yritysanalyysi). Tulokset esitellään muille ryhmille lukukauden lopussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • DAKV20SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sara Czabai-Leppänen
Vastuuhenkilö

Sara Czabai-Leppänen

Opiskelijaryhmät
 • IBKV20SP1
  Digital international business, full-time studies
 • IBKV20SP2
  Digital international business, full-time studies

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Turvallisuusalan koulutus
Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Johanna Koponen
Vastuuhenkilö

Johanna Koponen

Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katariina Palmu
Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla suoritetaan yhdessä Asiakaslähtöinen markkinointi -opintojakson kanssa toimeksianto opiskelijan valitsemalle yritykselle (ryhmätyö) sen yritystoimintaan ja markkinointiin liittyvistä asioista (yritysanalyysi). Tulokset esitellään muille ryhmille lukukauden lopussa.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 25.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Roponen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • LTMI20SM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Aika ja paikka

Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Opiskelumateriaali

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2., uud. painos. Helsinki: Kauppakamari. (e-aineisto, soveltuvin osin)
Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. [Helsinki]: Alma. (e-aineisto)
Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015.
Digitalisaatio: Yritysjohdon käsikirja. [Helsinki]: Talentum. (e-aineisto)
Viitala, R. ja Jylhä, E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Helsinki: Edita (soveltuvin osin, saatavilla myös e-aineistona).
sekä muu materiaali ja ajankohtaisaineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Mikäli opintojakso tai sen osa toteutetaan verkossa, oppimistehtävät ovat verkkototeutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

20.01.2020 - 27.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Soulamo
Vastuuhenkilö

Kirsi Soulamo

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM
  Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Aika ja paikka

Dokumentteihin ja todistuksiin perustuvan osaamisen (korkeakouluopintojen tai muuhun vastaavaan perustuvan) tunnustamisen hakemus toimitetaan koulutusvastaavalle, joka tekee asiasta päätöksen. Näyttöön perustuva osaamisen tunnistaminen edellyttää yhteistä suunnittelua opintojakson opettajan kanssa.

Yleinen ohjeistus HOT-prosessiin: https://student.xamk.fi/opiskelu-ja-tukipalvelut/naita-tarvitset/ohjeet%20ja%20saannot/ahot-ohjeet

Opiskelumateriaali

Itse valittu yrittäjyyteen inspiroiva kirja
Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 saatavana: https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
Muu opettajan Moodlessa jakama materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson osaamistavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät.

Opintojakson sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voidaan sopia näyttötehtävistä ja -tavoista opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Dokumentteihin ja todistuksiin perustuvan osaamisen (korkeakouluopintojen tai muuhun vastaavaan perustuvan) tunnustamisen hakemus toimitetaan koulutusvastaavalle, joka tekee asiasta päätöksen. Näyttöön perustuva osaamisen tunnistaminen edellyttää yhteistä suunnittelua opintojakson opettajan kanssa.

Yleinen ohjeistus HOT-prosessiin: https://student.xamk.fi/opiskelu-ja-tukipalvelut/naita-tarvitset/ohjeet%20ja%20saannot/ahot-ohjeet

Opiskelijan työmäärä

Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
Lukupiiri (30%)
(Palvelu)yritysesittely (30%)
Yritystoiminnan Moodletesti (20%)
Muut oppimisportfolion osat (20%)

Lisätietoja opiskelijoille

kirsi,rouhiainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähipäivien opetukseen ja työpajoihin
Lukupiiri (30%)
(Palvelu)yritysesittely (30%)
Yritystoiminnan Moodletesti (20%)
Muut oppimisportfolion osat (20%)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
- toimia sidosryhmien kanssa
- toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

18.12.2019 - 13.01.2020

Ajoitus

20.01.2020 - 15.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuuli Järvinen
 • Marita Kankaanranta
Vastuuhenkilö

Marita Kankaanranta

Tavoitteet

Osaat arvioida yrittäjyyden merkitystä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Osaat selvittää ja selittää digitaalisen yhteiskunnan mahdollisuuksia yrittämiselle. Osaat kuvata yrityksen toimintakokonaisuuden ja toimintaprosesseja. Osaat vertailla yritysmuotojen soveltuvuutta eri tilanteissa. Osaat selvittää yrityksen keskeiset sidosryhmät

Sisältö

Mikä merkitys yrittäjyydellä on yhteiskunnassa? Mitä yrittämisen mahdollisuuksia digitaalinen yhteiskunta tarjoaa? Mitkä ovat yrityksen toimintaprosessit? Mitä tulee huomioida yritysmuodon valinnassa? Mitä ovat keskeiset sidosryhmät?

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan verkko-opintoina keväällä 2020.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opetus toteutetaan verkko-opintoina keväällä 2020.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluvan sähköisen tentin lisäksi on mahdollisuus suorittaa uusintatentti sähköisesti 1.6.2020 ja lisäksi syksyllä 2020.

Arviointiasteikko

1-5