Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto: HJMI23SM

Tunnus: HJMI23SM

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
HJMI23SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
HJMI23SM-1002
Hyvinvointiliiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
WM00EJ57 Yritystoiminta ja yrittäjyys hyvinvointialalla 5
WM00EJ58 Hyvinvointiyrityksen talous 5
WM00EJ59 Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen markkinointi 5
HJMI23SM-1003
Hyvinvointiliiketoiminnan tuki

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS48 Englannin viestintätaidot 5
WM00EJ61 Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden perusteet 5
HJMI23SM-1004
Hyvinvointialan toimintaympäristöt

(Valitaan kaikki)

10
WM00EJ62 Hyvinvointialan toimintaympäristö 5
WM00EJ63 Älykkäät ympäristöt 5
HJMI23SM-1005
Hyvinvoinnin mittaaminen ja hyvinvointikäyttäytyminen

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS49 Suomi 1 5
WM00EJ64 Hyvinvointikäyttäytyminen 5
WM00EJ65 Hyvinvoinnin mittaamisen perusteet 5
WM00EJ66 Data-analytiikan perusteet 5
HJMI23SM-1006
Elämäntapamuutos ja datan hallinta

(Valitaan kaikki)

15
WM00EJ67 Elämäntapamuutos ja sen tukeminen 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
WM00EJ68 Datan hallinta ja visualisointi 5
HJMI23SM-1007
Hyvinvointipalveluista liiketoimintaa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KY00DS50 Suomi 2 5
WM00EJ69 Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi 5
WM00EJ70 Hyvinvointipalvelujen kaupallistaminen 5
HJMI23SM-1008
Tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
WM00EJ71 Tilastomenetelmät 5
HJMI23SM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
HJMI23SM-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
HJMI23SM-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
HJMI23SM-1012
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
WM00EJ72 TKI-osaaminen 5
WM00EJ73 Käyttäjälähtöisten palvelujen kehittäminen ja markkinointi 10
HJMI23SM-1013
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
WM00EJ74 Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus 10
WM00EJ75 Hyvinvointiyrittäjyys ja verkostojen hyödyntäminen 5
HJMI23SM-1014
Asiantuntijuus hyvinvointialalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
WM00EJ76 Hyvinvointitapahtuman tuottaminen 5
WM00EJ77 Asiakaskohtaaminen ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 5
WM00EJ78 Kansainvälinen liiketoiminta hyvinvointialalla 5
HJMI23SM-1015
Yrityksen johtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LT00EB06 Esimiestyö 5
WM00EJ79 Palveluyrityksen kannattavuuden hallinta 5
HJMI23SM-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 83 66 71 5 37 46 31 35 25 46 5 37 23 23 31 17.5 17.5 25 23 23 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
TKI-osaaminen
Käyttäjälähtöisten palvelujen kehittäminen ja markkinointi
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus
Hyvinvointiyrittäjyys ja verkostojen hyödyntäminen
Hyvinvointitapahtuman tuottaminen
Asiakaskohtaaminen ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Kansainvälinen liiketoiminta hyvinvointialalla
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Esimiestyö
Palveluyrityksen kannattavuuden hallinta
Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Yritystoiminta ja yrittäjyys hyvinvointialalla
Hyvinvointiyrityksen talous
Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen markkinointi
Työvälineohjelmat
Viestintätaidot
Englannin viestintätaidot
Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden perusteet
Hyvinvointialan toimintaympäristö
Älykkäät ympäristöt
Ammattienglanti
Suomi 1
Hyvinvointikäyttäytyminen
Hyvinvoinnin mittaamisen perusteet
Data-analytiikan perusteet
Elämäntapamuutos ja sen tukeminen
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Datan hallinta ja visualisointi
Ammattiruotsi
Suomi 2
Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi
Hyvinvointipalvelujen kaupallistaminen
Opinto- ja urasuunnittelu
Tutkimusmenetelmät
Tilastomenetelmät
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
HJMI23SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
HJMI23SM-1002
Hyvinvointiliiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
WM00EJ57 Yritystoiminta ja yrittäjyys hyvinvointialalla 5
WM00EJ58 Hyvinvointiyrityksen talous 5
WM00EJ59 Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen markkinointi 5
HJMI23SM-1003
Hyvinvointiliiketoiminnan tuki

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS48 Englannin viestintätaidot 5
WM00EJ61 Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden perusteet 5
HJMI23SM-1004
Hyvinvointialan toimintaympäristöt

(Valitaan kaikki)

10
WM00EJ62 Hyvinvointialan toimintaympäristö 5
WM00EJ63 Älykkäät ympäristöt 5
HJMI23SM-1005
Hyvinvoinnin mittaaminen ja hyvinvointikäyttäytyminen

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS49 Suomi 1 5
WM00EJ64 Hyvinvointikäyttäytyminen 5
WM00EJ65 Hyvinvoinnin mittaamisen perusteet 5
WM00EJ66 Data-analytiikan perusteet 5
HJMI23SM-1006
Elämäntapamuutos ja datan hallinta

(Valitaan kaikki)

15
WM00EJ67 Elämäntapamuutos ja sen tukeminen 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
WM00EJ68 Datan hallinta ja visualisointi 5
HJMI23SM-1007
Hyvinvointipalveluista liiketoimintaa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KY00DS50 Suomi 2 5
WM00EJ69 Hyvinvointipalvelujen myynti ja sisältömarkkinointi 5
WM00EJ70 Hyvinvointipalvelujen kaupallistaminen 5
HJMI23SM-1008
Tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
WM00EJ71 Tilastomenetelmät 5
HJMI23SM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
HJMI23SM-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
HJMI23SM-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
HJMI23SM-1012
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
WM00EJ72 TKI-osaaminen 5
WM00EJ73 Käyttäjälähtöisten palvelujen kehittäminen ja markkinointi 10
HJMI23SM-1013
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
WM00EJ74 Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus 10
WM00EJ75 Hyvinvointiyrittäjyys ja verkostojen hyödyntäminen 5
HJMI23SM-1014
Asiantuntijuus hyvinvointialalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
WM00EJ76 Hyvinvointitapahtuman tuottaminen 5
WM00EJ77 Asiakaskohtaaminen ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 5
WM00EJ78 Kansainvälinen liiketoiminta hyvinvointialalla 5
HJMI23SM-1015
Yrityksen johtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LT00EB06 Esimiestyö 5
WM00EJ79 Palveluyrityksen kannattavuuden hallinta 5
HJMI23SM-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15