Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterapeutti, päivätoteutus: JTSA23KM

Tunnus: JTSA23KM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
jalkaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
4 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
JTSA23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
JTSA23KM-1002
Ihminen kokonaisuutena

(Valitaan kaikki)

25
FJ00DK65 Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
JT00EF37 Anatomia ja fysiologia 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
JT00DK90 Jalkaterveyden perusteet 5
JT00DK91 Jalkaterapeuttinen harjoittelu I 5
JTSA23KM-1003
Jalkaterapian ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

30
JT00ED04 Biomekaniikka 5
JT00ED05 Diabeetikon jalkaterapia 5
FJ00DK68 Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
JT00DK93 Jalkaterapeuttinen harjoittelu II 10
JTSA23KM-1004
Terveyttä edistävä jalkaterapia

(Valitaan kaikki)

25
JT00DK96 Biomekaaninen tutkiminen 5
JT00DK95 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia 5
JT00ED06 Preventiivinen jalkaterapia ja projekti 5
JT00DK97 Jalkaterapeuttinen harjoittelu III 10
JTSA23KM-1005
Jalkaterapian erityisosaaminen

(Valitaan kaikki)

30
FJ00DK70 Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5
JT00DK98 Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa 5
JT00DK99 Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV 5
JT00DL00 Työelämäharjoittelu I 10
HY00ED65 Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5
JTSA23KM-1006
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
JT00DL01 Jalkaterapeuttinen harjoittelu V 10
JT00ED07 Työelämäharjoittelu II 5
JTSA23KM-1007
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

15
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
JT00ED08 Työelämäharjoittelu III 10
JTSA23KM-1008
Jalkaterapian työelämäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
JT00DL04 Työelämäharjoittelu IV 10
JTSA23KM-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
JTSA23KM-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
JTSA23KM-1011
Jalkaterapian syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
JT00DL05 Jalkahaavan hoito ja keventäminen 5
JT00DL06 Urheilujalkaterapia 5
JT00DL07 Lasten ja nuorten jalkaterapia 5
JTSA23KM-1012
Monialainen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
FJ00DK76 Liikkujan ravitsemus 5
FJ00DK77 Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5
FJ00DK78 Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5
FJ00DW20 Diabeetikon jalkaterveys 5
JTSA23KM-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 27 56 86 46 0 27 30 26 30 56 40 6 0 27 0 30 26 0 30 43.5 12.5 40 3 3 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Jalkaterapeuttinen harjoittelu I
Jalkaterapeuttinen harjoittelu II
Jalkaterapeuttinen harjoittelu III
Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV
Työelämäharjoittelu I
Jalkaterapeuttinen harjoittelu V
Työelämäharjoittelu II
Työelämäharjoittelu III
Työelämäharjoittelu IV
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen
Anatomia ja fysiologia
Viestintätaidot
Jalkaterveyden perusteet
Biomekaniikka
Diabeetikon jalkaterapia
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi
Ammattienglanti
Biomekaaninen tutkiminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia
Preventiivinen jalkaterapia ja projekti
Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia
Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa
Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Ammattiruotsi
Yrityksen perustaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
Opinto- ja urasuunnittelu
Jalkahaavan hoito ja keventäminen
Urheilujalkaterapia
Lasten ja nuorten jalkaterapia
Liikkujan ravitsemus
Kuntoutuksen innovaatioprojekti
Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
Diabeetikon jalkaterveys

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
JTSA23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
JTSA23KM-1002
Ihminen kokonaisuutena

(Valitaan kaikki)

25
FJ00DK65 Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5
JT00EF37 Anatomia ja fysiologia 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
JT00DK90 Jalkaterveyden perusteet 5
JT00DK91 Jalkaterapeuttinen harjoittelu I 5
JTSA23KM-1003
Jalkaterapian ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

30
JT00ED04 Biomekaniikka 5
JT00ED05 Diabeetikon jalkaterapia 5
FJ00DK68 Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
JT00DK93 Jalkaterapeuttinen harjoittelu II 10
JTSA23KM-1004
Terveyttä edistävä jalkaterapia

(Valitaan kaikki)

25
JT00DK96 Biomekaaninen tutkiminen 5
JT00DK95 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia 5
JT00ED06 Preventiivinen jalkaterapia ja projekti 5
JT00DK97 Jalkaterapeuttinen harjoittelu III 10
JTSA23KM-1005
Jalkaterapian erityisosaaminen

(Valitaan kaikki)

30
FJ00DK70 Työsuojelu, työhyvinvointi ja ergonomia 5
JT00DK98 Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa 5
JT00DK99 Jalkaterapeuttinen harjoittelu IV 5
JT00DL00 Työelämäharjoittelu I 10
HY00ED65 Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä 5
JTSA23KM-1006
Jalkaterapian tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
JT00DL01 Jalkaterapeuttinen harjoittelu V 10
JT00ED07 Työelämäharjoittelu II 5
JTSA23KM-1007
Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

15
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
JT00ED08 Työelämäharjoittelu III 10
JTSA23KM-1008
Jalkaterapian työelämäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
JT00DL04 Työelämäharjoittelu IV 10
JTSA23KM-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
JTSA23KM-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
JTSA23KM-1011
Jalkaterapian syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
JT00DL05 Jalkahaavan hoito ja keventäminen 5
JT00DL06 Urheilujalkaterapia 5
JT00DL07 Lasten ja nuorten jalkaterapia 5
JTSA23KM-1012
Monialainen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
FJ00DK76 Liikkujan ravitsemus 5
FJ00DK77 Kuntoutuksen innovaatioprojekti 5
FJ00DK78 Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5
FJ00DW20 Diabeetikon jalkaterveys 5
JTSA23KM-1014
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15