Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan johtamisosaaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV11

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • SHKT21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • SHKT21SM2
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään info (6.3. samalla kerralla kun prekliininen harjoittelu 2 info on), jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson itsenäisenä verkko-opiskeluna kesälukukaudella vai hybridimallilla kevätlukukaudella.

ITSENÄINEN VERKKO-OPISKELU:
Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös kesälukukaudella 100 % itsenäisenä verkko-oppimisena viikoilla 17-27. Verkko-opinnoissa käytät 134 tuntia itsenäiseen perehtymiseen annettuun materiaaliin ja 20 oppimistehtävän tekemiseen. Verkko-opintoina opintojakso valmistuu aikaisintaan 21.5. ja viimeistään 2.7.

HYPRIDIOPETUS:
Halutessaan voit valita myös hybridimallin, jossa on kolme teemapäivää kampuksella viikoilla 12 (22.3.), 14 (6.4.) ja 21 (21.4.). Lisäksi itsenäistä opiskelua 116 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Hybridimalli:
Infotunti 1 h, lähitunnit verkossa 3 x 6 tuntia ja itsenäinen opiskelu 116 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen). Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (4 itsenäistä oppimistehtävä)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (5 itsenäistä oppimistehtävää)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (4 itsenäistä oppimistehtävä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (2 itsenäistä oppimistehtävää)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (5 itsenäistä oppimistehtävää)

Hybridimalli:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (teemapäivä 1 + itsenäinen oppimistehtävä)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (teemapäivä 2 ja itsenäinen oppimistehtävä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (teemapäivä 3 + 2 itsenäistä oppimistehtävää)

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA: arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Hybridimalli:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (teemapäiviin osallistuminen on pakollista), aktiivisuus lähitunneilla (50%) ja oppimistehtävät (11 itsenäistä oppimistehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 50 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • SHKT21SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään info 1 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson hybdiriopetuksena vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Hybridiopetus:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 12, 14 ja 21, joka koostuu kolmesta teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä. Lisäksi itsenäistä opiskelua 116 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Itsenäinen verkkoopetus:
Halutessaan opiskelija voi suorittaa opintojakson myös kesälukukaudella 100 % itsenäisenä verkko-oppimisena viikoilla 18-27.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

HYBRIDIOPETUS:
Infotunti 1 h, lähitunnit kampuksella 3 x 6 tuntia ja itsenäinen opiskelu 116 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen).

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (teemapäivä 1)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (teemapäivä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (teemapäivä 3)

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (4 itsenäistä oppimistehtävä)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (5 itsenäistä oppimistehtävää)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (4 itsenäistä oppimistehtävä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (2 itsenäistä oppimistehtävää)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (5 itsenäistä oppimistehtävää)

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HYBRIDIOPETUS:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (teemapäiviin osallistuminen on pakollista), aktiivisuus lähitunneilla (50%) ja oppimistehtävät (11 itsenäistä oppimistehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 50 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA: arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Tuula Tarhonen
Opiskelijaryhmät
 • SHMI20SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Lisäksi opiskelumateriaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5op, joista
Lähiopetusta 2op
Verkko-opintoja 2 op
Oppimistehtävä 1op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävien ja oppimistehtävän määräajat ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksoon kuuluu 2op lähiopetusjakso -> kuusi lähipäivää (18h) sekä ennakkotehtävä
Verkkotehtävä:Terveysalan yrittäjyys 1op
Verkkotehtävä: Työsuojelu- ja työhyvinvointi 1op
Oppimistehtävä 1op

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksessa perehdytään: Mitä on sairaanhoitajan johtamisosaaminen?

Verkkotehtävä Terveysalan yrittäjyys perehdyt: Mitä on yrittäjyys terveysalalla sekä siihen tarvittava osaaminen.

VerkkotehtäväTyösuojelu - ja työhyvinvointi: Tunnistat työhyvinvoinnin osa-alueet ja ymmärrät työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen organisaation kehittymiseen ja menestymiseen. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin keskeinen lainsäädäntö.

Oppimistehtävässä syvennät osaamistasi sairaanhoitajan johtamisosaamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettaja: Tuula Tarhonen
tuula.tarhonen@xamk.fi
0405457763

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Tuula Tarhonen
Opiskelijaryhmät
 • SHMI21KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Lisäksi opiskelumateriaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5op, joista
Lähiopetusta 2op
Verkko-opintoja 2 op
Oppimistehtävä 1op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävien ja oppimistehtävän määräajat ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä Learn-alustalla

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksoon kuuluu 2op lähiopetusjakso -> kuusi lähipäivää (18h) sekä ennakkotehtävä
Verkkotehtävä:Terveysalan yrittäjyys 1op
Verkkotehtävä: Työsuojelu- ja työhyvinvointi 1op
Oppimistehtävä 1op

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksessa perehdytään: Mitä on sairaanhoitajan johtamisosaaminen?

Verkkotehtävä Terveysalan yrittäjyys perehdyt: Mitä on yrittäjyys terveysalalla sekä siihen tarvittava osaaminen.

VerkkotehtäväTyösuojelu - ja työhyvinvointi: Tunnistat työhyvinvoinnin osa-alueet ja ymmärrät työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen organisaation kehittymiseen ja menestymiseen. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin keskeinen lainsäädäntö.

Oppimistehtävässä syvennät osaamistasi sairaanhoitajan johtamisosaamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettaja: Tuula Tarhonen
tuula.tarhonen@xamk.fi
0405457763

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • EHKT21SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään info 1 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson hybdiriopetuksena vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Hybridiopetus:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 3, 5 ja 7, joka koostuu kolmesta teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä. Lisäksi itsenäistä opiskelua 116 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Itsenäinen verkkoopetus:
Halutessaan opiskelija voi suorittaa opintojakson myös kesälukukaudella 100 % itsenäisenä verkko-oppimisena viikoilla 18-27.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

HYBRIDIOPETUS:
Infotunti 1 h, lähitunnit kampuksella 3 x 6 tuntia ja itsenäinen opiskelu 116 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen).

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (teemapäivä 1)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (teemapäivä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (teemapäivä 3)

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (4 itsenäistä oppimistehtävä)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (5 itsenäistä oppimistehtävää)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (4 itsenäistä oppimistehtävä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (2 itsenäistä oppimistehtävää)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (5 itsenäistä oppimistehtävää)

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HYBRIDIOPETUS:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (teemapäiviin osallistuminen on pakollista), aktiivisuus lähitunneilla (50%) ja oppimistehtävät (11 itsenäistä oppimistehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 50 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA: arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 24.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään info 1 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson hybdiriopetuksena vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Hybridiopetus:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 3, 5 ja 7, joka koostuu kolmesta teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä. Lisäksi itsenäistä opiskelua 116 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Itsenäinen verkkoopetus:
Halutessaan opiskelija voi suorittaa opintojakson myös kesälukukaudella 100 % itsenäisenä verkko-oppimisena viikoilla 18-27.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

HYBRIDIOPETUS:
Infotunti 1 h, lähitunnit kampuksella 3 x 6 tuntia ja itsenäinen opiskelu 116 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen).

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (teemapäivä 1)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (teemapäivä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (itsenäinen opiskelu verkossa)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (teemapäivä 3)

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta (4 itsenäistä oppimistehtävä)
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen (5 itsenäistä oppimistehtävää)
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen (4 itsenäistä oppimistehtävä)
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen (2 itsenäistä oppimistehtävää)
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde (5 itsenäistä oppimistehtävää)

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HYBRIDIOPETUS:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (teemapäiviin osallistuminen on pakollista), aktiivisuus lähitunneilla (50%) ja oppimistehtävät (11 itsenäistä oppimistehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 50 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

ITSENÄISET VERKKO-OPINNOT KESÄLUKUKAUDELLA: arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • STSY2- tuntiopettaja STSY2- tuntiopettaja
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Aila Pärnänen
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Johtaminen:Yrittäjyys 1 op: opiskelumateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

JOHTAMINEN 4 OP:
opintosisällöt:

Mikäli sinulla on amk-tasoinen suoritus, voit hakea hyväksilua opintojakson amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

YRITTÄJYYS 1 op:
Opintosisällöt: Yritystoiminnan merkitys palvelutuotannossa, terveysalan yritystoiminnan perusteet, kustannustietoisuus sairaanhoitajan tehtäväalueella, taloudellinen työskentely. Opintosisällöt opiskelija opiskelee itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla ja laatimalla oppimistehtävän pienryhmässä.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä: Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Johtaminen: sidosryhmäyhteistyö asiantuntijakeskusteluna.Yrittäjyys 1 op: sidosryhmäyhteistyö asiantuntijaluentona.

Tentit ja muut määräajat

Johtaminen: soveltava tehtävä ja tuntitehtävät toteutuksella ilmoitettuina aikoina. Tentti, I uusinta ja II uusinta toteutuksella ilmoitettavina aikoina.


Yrittäjyys 1 op: soveltava tehtävä toteutuksen määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Johtaminen: 4 op on 108 tuntia opiskelijan työmääränä.

Yrittäjyys 1 op on 27 tuntia opiskelijan työmääränä.

Toteutuksen osien kuvaus

Johtaminen :

Yrittäjyys 1 op: Yritystoiminnan merkitys palvelutuotannossa, terveysalan yritystoiminnan perusteet, kustannustietoisuus sairaanhoitajan tehtäväalueella, taloudellinen työskentely. Opiskelija opiskelee verkkomateriaalien avulla ja laatii oppimistehtävän.

Lisätietoja opiskelijoille

Johtaminen

Yrittäjyys 1 op: lehtori Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Johtaminen

YRITTÄJYYS 1 op:
Arviointi …vaiheen sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3. Oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty / täydennettävää / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 75 % oikein.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Aila Pärnänen
 • Tiina Lybeck
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Yrittäjyys 1 op: opiskelumateriaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

YRITTÄJYYS 1 op:
Opintosisällöt: Yritystoiminnan merkitys palvelutuotannossa, terveysalan yritystoiminnan perusteet, kustannustietoisuus sairaanhoitajan tehtäväalueella, taloudellinen työskentely.Opintosisällöt opiskelija opiskelee itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla ja laatimalla oppimistehtävän pienryhmässä.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä: Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Yrittäjyys 1 op: sidosryhmäyhteistyö asiantuntijaluentona.

Tentit ja muut määräajat

Yrittäjyys 1 op: soveltava tehtävä toteutuksen määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yrittäjyys 1 op on opiskelijan työmääränä 27 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Yrittäjyys 1 op: Yritystoiminnan merkitys palvelutuotannossa, terveysalan yritystoiminnan perusteet, kustannustietoisuus sairaanhoitajan tehtäväalueella, taloudellinen työskentely.

Lisätietoja opiskelijoille

Yrittäjyys 1 op: lehtori Päivi Lifflander, paivi.lifflander@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YRITTÄJYYS 1 op:
Arviointi ...vaiheen sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3. Oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty / täydennettävää / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 75 % oikein.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • SHKT20KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).
Ennen opintojakson alkua pidetään VIIKOLLA 35, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 40-45, joka koostuu 54 tunnista, joilla teemme 10 oppimistehtävää sekä itsenäistä opiskelua 80 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).
Ennen opintojakson alkua pidetään infotunti VIIKOLLA 35, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Verkko-opintoina opintojakso suoritetaan viikoilla 36-43 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa käytät 134 tuntia itsenäiseen perehtymiseen annettuun materiaaliin ja 20 oppimistehtävän tekemiseen. Verkko-opintoina opintojakso valmistuu aikaisintaan 7.10. ja viimeistään 30.10.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

LÄHITOTEUTUS (työviikkopohjainen väylä):
infotunti 1 h, lähitunnit 54 tuntia ja itsenäinen opiskelu 80 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen). Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
Aihekokonaisuus 1:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 2 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2:
lähitunnit 6 h, joilla tehdään 1 tehtävä, 1 itsenäinen tehtävä, johon 8 h / tehtävä yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 3:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 3 tehtävää, 2 itsenäisitä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 1 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 5:
lähitunnit 12 h, joilla teemme 3 tehtävää, 3 itsenäistä tehtävää, joihin 6 h / tehtävä yhteensä 30 h

VERKKO-OPINNOT (opintoja nopeuttava väylä):
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).
Aihekokonaisuus 1: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4: 2 tehtävää resurssi 7 h / tehtävä, yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä: arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja oppimistehtävät (10 itsenäistä tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Opintoja nopeuttava väylä: arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimispäiväkirjan tehtävät tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
 • Jarno Hämäläinen
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • EHKT20KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).
Ennen opintojakson alkua pidetään VIIKOLLA 35, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 40-45, joka koostuu 54 tunnista, joilla teemme 10 oppimistehtävää sekä itsenäistä opiskelua 80 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).
Ennen opintojakson alkua pidetään infotunti VIIKOLLA 35, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Verkko-opintoina opintojakso suoritetaan viikoilla 36-43 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa käytät 134 tuntia itsenäiseen perehtymiseen annettuun materiaaliin ja 20 oppimistehtävän tekemiseen. Verkko-opintoina opintojakso valmistuu aikaisintaan 7.10. ja viimeistään 30.10.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

LÄHITOTEUTUS (työviikkopohjainen väylä):
infotunti 1 h, lähitunnit 54 tuntia ja itsenäinen opiskelu 80 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen). Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
Aihekokonaisuus 1:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 2 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2:
lähitunnit 6 h, joilla tehdään 1 tehtävä, 1 itsenäinen tehtävä, johon 8 h / tehtävä yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 3:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 3 tehtävää, 2 itsenäisitä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 1 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 5:
lähitunnit 12 h, joilla teemme 3 tehtävää, 3 itsenäistä tehtävää, joihin 6 h / tehtävä yhteensä 30 h

VERKKO-OPINNOT (opintoja nopeuttava väylä):
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).
Aihekokonaisuus 1: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4: 2 tehtävää resurssi 7 h / tehtävä, yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä: arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja oppimistehtävät (10 itsenäistä tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Opintoja nopeuttava väylä: arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimispäiväkirjan tehtävät tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

21.03.2022 - 03.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • SHKT20SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään VIIKOLLA 12, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 12-20, joka koostuu 54 tunnista, joilla teemme 10 oppimistehtävää sekä itsenäistä opiskelua 80 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään infotunti VIIKOLLA 12, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.

Verkko-opintoina opintojakso suoritetaan viikoilla 18-26 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa käytät 134 tuntia itsenäiseen perehtymiseen annettuun materiaaliin ja 20 oppimistehtävän tekemiseen. Verkko-opintoina opintojakso valmistuu aikaisintaan 31.5. ja viimeistään 10.7.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

LÄHITOTEUTUS (työviikkopohjainen väylä):
infotunti 1 h, lähitunnit 54 tuntia ja itsenäinen opiskelu 80 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen). Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!

Aihekokonaisuus 1:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 2 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 3 tehtävää, 2 itsenäisitä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 1 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4:
lähitunnit 6 h, joilla tehdään 1 tehtävä, 1 itsenäinen tehtävä, johon 8 h / tehtävä yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5:
lähitunnit 12 h, joilla teemme 3 tehtävää, 3 itsenäistä tehtävää, joihin 6 h / tehtävä yhteensä 30 h

VERKKO.OPINNOT (opintoja nopeuttava väylä):
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Aihekokonaisuus 1: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4: 2 tehtävää resurssi 7 h / tehtävä, yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi
Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja oppimistehtävät (10 itsenäistä tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Opintoja nopeuttava väylä:
Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimispäiväkirjan tehtävät tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.

TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.

H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.

K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

14.02.2022 - 15.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Aila Pärnänen
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Johtaminen: tenttimateriaali ja oppimistehtävissä Laaksonen, H. & Ollila, S. 2017. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Edita. E-kirja (opiskelijan käytettävissä Kaakkurissa), myös kirjana saatavissa.

Terveysalan yrittäjyys: Learnissa oleva opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Johtaminen: 4 op: lähiopetus: 38 tuntia, itsenäinen opiskelu: 66 tuntia, verkkotentti 4 tuntia.
Terveysalan yrittäjyys 1 op: lähiopetus 3 tuntia, verkko-opintoja 24 tuntia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä kuukautta ennen opintojakson alkua opettajiin ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Johtamiseen sisältyvän työhyvinvoinnin ja ´laadun kehittämisen työelämäyhteistyö asiantuntijavierailuina.
Yrittäjyyteen sisältyvä työelämäyhteistyö asiantuntijaluentona.

Tentit ja muut määräajat

Johtaminen 4 op verkkotentti ja kaksi uusintatenttiä Learnissa ilmoitettuina aikoina. Lisäksi oppimistehtäviä ja laadun kehittämistehtävä, joiden työstäminen ja palauttaminen Learnissa ilmoitettuina aikoina.

Terveysalan yrittäjyys 1 op sisältää oppimistehtävän alustavasta terveysalan yrityksen yrityssuunnitelman ideasta osia, jonka työstäminen ja palauttaminen Learnissa ilmoitettuna aikana.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuuden työmäärä on 135 tuntia, joka jakaantuu seuraavasti:
* johtaminen 4 op lähiopetusta 38 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 66 tuntia sekä verkkotentti 4 tuntia
* terveysalan yrittäjyys 1 op lähiopetusta 3 tuntia ja perehtyen itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin ja soveltavan tehtävän työstäminen 24 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

JOHTAMINEN 4 op: Opintosisällöt ovat normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus palveluiden järjestämisessä, asiakaslähtöisten palveluiden arviointi ja kehittäminen, palvelujen laadun ja tuloksellisuuden arviointi / kehittäminen / seuranta sisältäen potilasturvallisuuden palveluketjussa ja kokemuksena, tiimin jäsenenä toimiminen ja johtaminen, priorisointi, työhyvinvoinnin edistäminen sekä mentorointi / perehdyttäminen.

TERVEYSALAN YRITTÄJYYS 1 op:
Opintosisällöt: Yritystoiminnan merkitys palvelutuotannossa, terveysalan yritystoiminnan perusteet, kustannustietoisuus sairaanhoitajan tehtäväalueella, taloudellinen työskentely. Opintosisällöt opiskelija opiskelee itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla ja laatimalla oppimistehtävän pienryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Johtaminen 4 op: Oppimistehtävät ja tentti. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä arvioidaan hyväksytty / täydennettävää / hylätty. Tentissä numeraalinen arviointi 1-5.
Terveysalan yrittäjyys 1 op: Oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty / täydennettävää / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 75 % oikein.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

12.01.2022 - 27.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Merja Harmoinen
Vastuuhenkilö

Merja Harmoinen

Opiskelijaryhmät
 • SHMI20KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • SHMI20KMB
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kirja: Laaksonen, H. & Ollila, S. 2017. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Edita.
Lähijohtamista tai työryhmätoimintaa käsittelevät tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi tehdä lähiopintoja korvaavan laajan tehtävän lisänä ryhnmätehtäviin. Tehtävässä käytetään lähteinä tutkimuksia. Opettaja antaa tehtävän.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksossa ei ole suunnitellusti TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat sovitaan opintojakson alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen opintojaksolla on mahdollisuus soveltaa oppimistehtäviä eri kulttuureiden näkökulmista ja pohtia lähijohtamisosaamista ja kollegiaalisuutta tehtävien kautta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu koostuu 16h lähiopetusta sekä yksilö - tai ryhmätentistä ja oppimistehtävistä. Oppimistehtävät käsittelevät lähijohtamista, tiiminjohtajan taitoja, työelämätaitoja ja työhyvinvointia sosiaali ja terveydenhuollossa. Tiimijohtamisosaamisessa on asiantuntijaluento (2h) työvuorosuunnitteluun liittyvistä seikoista (lait, asetukset ja ohjeet).

Seuraavat aiheet liittyvät läheisesti toisiinsa.
Lähijohtaminen 1 op Esimerkiksi: käsitteet, vetovoimaisuus lähijohtamisessa, monikulttuurisuus.
Tiiminjohtajan/vastuuhoitajan tehtävät 0.5 op Esimerkiksi: työyksikön toiminnan ymmärtäminen, työvuorosuunnittelu, sairauspoissaolot.
Työelämätaidot ja työhyvinvointi 0.5 op Esimerkiksi. Työhyvinvoinnin edistäminen työryhnmässä, yhteisöllisyys työryhmässä, itsensä johtaminen, oman työssä jaksamisen edistäminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiarvosanaan ja essee- tehtäviin. Essee - tehtävät arvioidaan hyväksytty, täydennettävä. Hyvätasoinen essee- tehtävä voi nostaa arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 03.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoidon koulutusohjelma
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät
 • EHKT20SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään VIIKOLLA 12, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti viikoilla 12-20, joka koostuu 54 tunnista, joilla teemme 10 oppimistehtävää sekä itsenäistä opiskelua 80 tuntia, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen.

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään infotunti VIIKOLLA 12, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.
Verkko-opintoina opintojakso suoritetaan viikoilla 18-26 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa käytät 134 tuntia itsenäiseen perehtymiseen annettuun materiaaliin ja 20 oppimistehtävän tekemiseen. Verkko-opintoina opintojakso valmistuu aikaisintaan 31.5. ja viimeistään 10.7.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

LÄHITOTEUTUS (työviikkopohjainen väylä):
infotunti 1 h, lähitunnit 54 tuntia ja itsenäinen opiskelu 80 h (= aineiston lukeminen ja oppimistehtävien tekeminen). Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!

Aihekokonaisuus 1:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 2 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 3 tehtävää, 2 itsenäisitä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3:
lähitunnit 12 h, joilla tehdään 2 tehtävää, 1 itsenäistä tehtävää, joihin 9 / tehtävä yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4:
lähitunnit 6 h, joilla tehdään 1 tehtävä, 1 itsenäinen tehtävä, johon 8 h / tehtävä yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5:
lähitunnit 12 h, joilla teemme 3 tehtävää, 3 itsenäistä tehtävää, joihin 6 h / tehtävä yhteensä 30 h

VERKKO.OPINNOT (opintoja nopeuttava väylä):
Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Aihekokonaisuus 1: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4: 2 tehtävää resurssi 7 h / tehtävä, yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi
Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja oppimistehtävät (10 itsenäistä tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Opintoja nopeuttava väylä:
Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimispäiväkirjan tehtävät tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.

TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.

H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.

K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 25.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja
Opettaja
 • Sanna Valliaro
Vastuuhenkilö

Sari Virkki

Opiskelijaryhmät
 • THKV20SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali:
Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään infotunti VIIKOLLA 2, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti vai itsenäisesti verkko-opintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön harjoittelua.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 30.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Riikonen
 • Tuula Tarhonen
Opiskelijaryhmät
 • THMI20KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
Omaat perusedellytyksen toimia terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitset kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellasi ja työskentelet taloudellisesti

Johtaminen
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
Kykenet työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.
Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Tunnistat jaksamisen rajat, osaat hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Osaat viestiä ammatillisesti.

Sisältö

Yrittäjyys
Mitkä ovat terveysalan yritystoiminnan perusteet?
Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
Miten arvioit ja kehität asiakaslähtöisiä palveluja? (asiakasymmärrys, palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen, asiakkaiden tiedottaminen palveluista, potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja kokemuksen osana)
Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä? (laadunhallinta, tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus, projektinhallinta)
Miten toimit tiimin jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi? (kyky muutoksiin, itsensä ja tiimin johtaminen)
Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi? (työyhteistaidot, assertiivinen viestintä, rakentava palaute, työsuojelu, työlainsäädäntö)
Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 5op
Lähiopetusta 2op
Verkko-opintoja 2 op
Oppimistehtävä 1op

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävien ja oppimistehtävän määräajat ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä Learn-alustalla

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksoon kuuluu 2op lähiopetusjakso -> kuusi lähipäivää (18h) sekä ennakkotehtävä
Verkkotehtävä:Terveysalan yrittäjyys 1op
Verkkotehtävä: Työsuojelu- ja työhyvinvointi 1op
Oppimistehtävä 1op

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksessa perehdytään: Mitä on sairaanhoitajan johtamisosaaminen?

Verkkotehtävä Terveysalan yrittäjyys perehdyt: Mitä on yrittäjyys terveysalalla sekä siihen tarvittava osaaminen.

VerkkotehtäväTyösuojelu - ja työhyvinvointi: Tunnistat työhyvinvoinnin osa-alueet ja ymmärrät työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen organisaation kehittymiseen ja menestymiseen. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin keskeinen lainsäädäntö.

Oppimistehtävässä syvennät osaamistasi sairaanhoitajan johtamisosaamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettaja: Tuula Tarhonen
tuula.tarhonen@xamk.fi
0405457763

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.