Siirry suoraan sisältöön

Sosionomi, monimuotototeutus: SOMI23KM

Tunnus: SOMI23KM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
SOMI23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

180
SOMI23KM-1002
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki )

20
SO00AD16 Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
SO00AD17 Hyvinvointi ja sen haasteet 5
SO00AD18 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
SO00AD19 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
SOMI23KM-1003
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki )

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
SO00AD20 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
SO00CU97 Ohjaus ja osallisuus 5
SO00DT99 Eettinen asiakastyö 5
SOMI23KM-1004
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä

(Valitaan kaikki )

20
SO00DT47 Varhaiskasvatus 5
SO00DT48 Erityiskasvatus 5
SO00AD25 Lastensuojelu 5
SO00AD26 Perhetyö 5
SOMI23KM-1005
Ohjaus kuntouttavassa työssä

(Valitaan kaikki )

20
SO00AD27 Mielenterveystyö 5
SO00AD28 Päihde- ja kriminaalityö 5
SO00AD29 Vammaistyö 5
SO00DT49 Seniori- ja vanhustyö 5
SOMI23KM-1006
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki )

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
SOMI23KM-1007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki )

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
SO00DT50 Sosiaalialan kehittäminen 5
SO00AD33 Projektityö 5
SOMI23KM-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SOMI23KM-1009
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
SOMI23KM-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

45
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD38 Syventävät ammattikäytännöt 15
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
SOMI23KM-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SOMI23KM-1012
Sosiaalialan mediaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00AD40 Mediakasvatuksen perusteet 5
SO00AD41 Sosiaalialan mediatuotanto 5
SO00AD42 Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5
SOMI23KM-1013
Lapsi- ja perhelähtöinen työ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT51 Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5
SO00AD47 Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5
SO00AD48 Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5
SOMI23KM-1014
Luontolähtöinen kuntouttava työ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT52 Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5
SO00DT53 Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5
SO00AD51 Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5
SOMI23KM-1015
Asiakas- ja palveluohjaus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT54 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5
SO00DT55 Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus 5
SO00DT56 Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5
SOMI23KM-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 27 56 91 66 27 30 26 40 51 40 26 27 0 30 26 0 40 51 0 40 26 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Varhaiskasvatus
Erityiskasvatus
Lastensuojelu
Perhetyö
Mielenterveystyö
Päihde- ja kriminaalityö
Vammaistyö
Seniori- ja vanhustyö
Mediakasvatuksen perusteet
Sosiaalialan mediatuotanto
Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus
Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa
Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet
Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus
Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset
Harjoittelu
Ammatillinen vuorovaikutus
Ohjaus ja sosiaalinen tuki
Syventävät ammattikäytännöt
Johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Sosiaalialan työ ja tehtävät
Hyvinvointi ja sen haasteet
Ihmisen kehitys ja oppiminen
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Opinto- ja urasuunnittelu
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen
Ohjaus ja osallisuus
Eettinen asiakastyö
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sosiaalialan kehittäminen
Projektityö
Viestintätaidot
Ammattienglanti
Ammattiruotsi
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOMI23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
SOMI23KM-1002
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki)

20
SO00AD16 Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
SO00AD17 Hyvinvointi ja sen haasteet 5
SO00AD18 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
SO00AD19 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
SOMI23KM-1003
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
SO00AD20 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
SO00CU97 Ohjaus ja osallisuus 5
SO00DT99 Eettinen asiakastyö 5
SOMI23KM-1004
Ohjaus lapsi- ja perhetyössä

(Valitaan kaikki)

20
SO00DT47 Varhaiskasvatus 5
SO00DT48 Erityiskasvatus 5
SO00AD25 Lastensuojelu 5
SO00AD26 Perhetyö 5
SOMI23KM-1005
Ohjaus kuntouttavassa työssä

(Valitaan kaikki)

20
SO00AD27 Mielenterveystyö 5
SO00AD28 Päihde- ja kriminaalityö 5
SO00AD29 Vammaistyö 5
SO00DT49 Seniori- ja vanhustyö 5
SOMI23KM-1006
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
SOMI23KM-1007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
SO00DT50 Sosiaalialan kehittäminen 5
SO00AD33 Projektityö 5
SOMI23KM-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SOMI23KM-1009
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
SOMI23KM-1010
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

45
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD38 Syventävät ammattikäytännöt 15
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
SOMI23KM-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SOMI23KM-1012
Sosiaalialan mediaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00AD40 Mediakasvatuksen perusteet 5
SO00AD41 Sosiaalialan mediatuotanto 5
SO00AD42 Mediakasvatuksen syventävä kokonaisuus 5
SOMI23KM-1013
Lapsi- ja perhelähtöinen työ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT51 Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5
SO00AD47 Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5
SO00AD48 Lapsi- ja perhekohtainen työ lastensuojelussa 5
SOMI23KM-1014
Luontolähtöinen kuntouttava työ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT52 Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5
SO00DT53 Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5
SO00AD51 Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5
SOMI23KM-1015
Asiakas- ja palveluohjaus

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
SO00DT54 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5
SO00DT55 Palvelutarpeen arviointi ja intensiivinen palveluohjaus 5
SO00DT56 Asiakas- ja palveluohjauksen erityiskysymykset 5
SOMI23KM-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15