Siirry suoraan sisältöön

Ideasta liiketoiminnaksi (10 op)

Toteutuksen tunnus: LT00EB05-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Marjaana Roponen
  • Anna-Liisa Immonen
  • Liisa Laitinen

Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät

  • LTMI21SM
    Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät yrittäjyyden merkityksen ja rohkaistut näkemään yrittäjyyden uravaihtoehtona.
Osaat havainnoida, kehittää ja arvioida uusia liiketoimintamahdollisuuksia innovatiivisesti ja ottaa huomioon digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuudet yritystoiminnassa.
Osaat soveltaa osaamistasi aidossa liiketoimintaympäristössä.
Osaat tunnistaa ja arvioida omaa kehittymistäsi yrittäjänä.  
Osaat käynnistää liiketoimintaa ja testata käytännössä liikeidean toimivuutta markkinoilla.
Osaat toimia asiakasrajapinnassa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Osaat suunnitella, kehittää ja arvioida yrityksen toimintaa.

Sisältö

Mitä asioita liittyy yrityksen alkuvaiheen ideointiin, perustamisprosessiin sekä toiminnan suunnitteluun?
Mitä ovat aloittavan yrityksen tukiverkostot?
Miten yrityksen taloutta suunnitellaan ja hallinnoidaan? 
Millä keinoilla omaa osaamista arvioidaan ja kehitetään?
Miten yritystoimintaa käytännössä johdetaan?
Miten tuotteita/ palveluja markkinoidaan ja myydään?

Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. uud. p. Helsinki: Edita.
Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2., uud. painos. Helsinki: Kauppakamari.
Sekki, A. & Niemi, M. 2016. Menesty yrittäjänä: 68 käytännön ohjetta. Helsinki: Talentum Pro.
Kallio, A & Vuola, L. 2018: Joukkorahoitus, Alma Talent
Villanen, J. 2016. Tuotteista tähtituotteita: Tarinoita, tehtävää, teoriaa. 1. painos. Helsinki: Kauppakamari.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten sekä itsenäisesti ja ryhmässä tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailut, työelämäprojekti

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetustunnit ovat lukujärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

270 h, joka muodostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätyöskentelystä.

Toteutuksen osien kuvaus

Minä yrittäjänä
Toimintaympäristön analyysi
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen
Yrityksen rahoitus
Liiketoimintasuunnitelma

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavia tehtäviä ja tentti

Esitietovaatimukset

Edellytetään ydinosaamisen perusopinnot.