Siirry suoraan sisältöön

Monikanavainen markkinointiviestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00EB09-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Marja-Leena Koskinen

Vastuuopettaja

Marja-Leena Koskinen

Ryhmät

  • LTMI20SM
    Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisesti integroidun, monikanavaisen markkinointiviestinnän eri keinoja ottaen huomioon viestinnän tavoitteet, kohderyhmän, sanoman ja mittarit.
Osaat digitaalisessa markkinointiviestinnässä tarvittavat perustaidot.
Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Mitä tarkoittavat integroitu markkinointiviestintä ja monikanavainen markkinointiviestintä?
Miten digitaalista mediaa hyödynnetään markkinointiviestinnässä?
Miten monikanavaisuutta hyödynnetään markkinointiviestinnässä?
Miten markkinointiviestintää seurataan ja mitataan?
Millaiset ovat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet?

Opiskelumateriaali

Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Opintojaksoon saattaa kuulua ryhmätyö.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.
Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita. Mahdollisista liveluennoista tehdään tallenne, ja ne ovat katsottavissa myöhemmin itselle sopivana aikana verkko-oppimisympäristössä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5 op