Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00CV62-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Riitta Tuikkanen

Vastuuopettaja

Riitta Tuikkanen

Ryhmät

  • MRMI22SY
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi
  • Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi MR00CV62-3006 / 29.09.2022 09:00 - 16:00
  • Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi MR00CV62-3006 / 30.09.2022 09:00 - 16:00

Tavoitteet

Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Osaat käyttää keskeisiä toimintatympäristön analyysimenetelmiä.
Osaat kuvata erilaisten toimintaympäristön analyysimenetelmien edut ja rajoitteet
Osaat hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö-informaatiota kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa

Sisältö

Kuinka hankit, käsittelet, tuotat ja arvioit kriittisesti monialaista tietoa matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä
Kuinka analysoit ja tulkitset saatuja aineistoja?
Kuinka valitset analyysimentelmät ja perustelet valintojasi?
Kuinka hyödynnät toimintaympäristöstä saatua tietoa kehittämisessä ja päätöksentekotilanteessa?

Opiskelumateriaali

Keskeinen toimintaympäristöanalyysiin liittyvä materiaali ja materiaalilinkit löytyvät Learn-oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opetus toteutetaan verkko- ja kontaktiopetuksena. Kontaktipäivät ovat Mikkelin kampuksella 26.8. ja 29.-30.9.2022 klo 9-16. Kontaktipäiviin voi osallistua myös verkkoyhteyden välityksellä etänä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lopputehtävänä oleva toimintaympäristöanalyysi tehdään opiskelijan työpaikkaan tai muuhun opiskelijan valitsemaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävä 1 ja 2 tehdään ennen 29.-30.9. kontaktipäiviä. Tehtävä 3 viimeistään lukukauden loppuun mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus 24 h, kirjallisuuteen perehtyminen 41 h, oppimistehtävät 70 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson alussa päivitetään tietoja Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristöstä ja pohditaan toimintaympäristöanalyysin merkitystä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Sitten perehdytään erilaisiin alan toimintaympäristöä kuvaaviin tietolähteisiin, toimintaympäristöanalyysissa käytettäviin tutkimusotteisiin sekä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktiopetuspäivät ovat 26.8. ja 29.-30.9.2022 Mikkelin kampuksella klo 9-16.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 2 ja 3 arvioidaan 1 - 5 / täydennettävä, tehtävä 1 hyväksytty, täydennettävä.