Siirry suoraan sisältöön

Työhyvinvoinnin edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EE72-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Aho

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA22SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 06.09.2023 09:00 - 12:00, TeknoTyhy 10 op. (Työhyvinvoinnin edistäminen + hyvinvointiteknologia ja etäohjaus) / orientaatio / KAMPUS
 • 13.09.2023 08:30 - 11:45, TeknoTyhy / TEAMS (Tietoasiantuntija Tapio Salmela)
 • 20.09.2023 08:15 - 12:00, TeknoTyhy / TEAMS (Active life lab ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut- webinaariaamu)
 • 27.09.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy / KAMPUS (Interventiokäsikirjoittaminen + valmennusportfolion käynnistely)
 • 04.10.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy IOP / Minä ja työhyvinvointi
 • 11.10.2023 09:00 - 16:00, TeknoTyhy / KAMPUS (Interventiokäsikirjoitus työpaja ja suunnitelmasemma)
 • 18.10.2023 08:15 - 11:45, TeknoTyhy / interventiotyöskentely alkaa
 • 01.11.2023 09:00 - 11:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + tilannetsekki (TEAMS)
 • 08.11.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + Ajattelun aminohappoja (IOP)
 • 15.11.2023 09:00 - 11:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + tilannetsekki (TEAMS)
 • 22.11.2023 09:00 - 14:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + Ajattelun aminohappoja (TEAMS)
 • 29.11.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely
 • 13.12.2023 09:00 - 14:00, TeknoTyhy / seminaari (TEAMS-ikiliinkki)

Tavoitteet

Tiedät työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen vaikuttavat tekijät yksilö- ja työyhteisötasolla.
Osaat arvioida työntekijän kuormittumista ja voimavaroja.
Osaat tukea asiakkaan/työyhteisön työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin yksilö- ja työyhteisötasolla?
Mitä on työturvallisuus liikunnanohjaajan työssä?
Miten arvioit työntekijän kuormittuneisuutta ja vaikutat arvioinnissa esiin tuleviin tekijöihin?
Miten arvioit työntekijän voimavaroja ja hyödynnät niitä ohjauksessa työntekijää voimaannuttavalla tavalla?
Miten suoritat hyvinvointianalyysin ja kerrot sen tuloksista asiakkaalle (opiskelutoverille)?
Miten lepo, uni ja liikunta vaikuttavat kuormituksesta palautumiseen?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali muodostuu työelämäkäytänteiden mukaisella tavalla . Oppimisen tukena hyödynnetään tarveperusteisesti erilaisia viestinnällisiä ympäristöjä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu teorian ja työelämäkäytäntöjen välisenä yhteistyönä, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksellisen tiimityön ja itsenäisen työn vuorottelua. Tiimityössä hyödynnetään monipuolisia vuorovaikuttamisen menetelmiä, jotka antavat myös mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimateriaali muodostuu työelämäkäytänteiden mukaisella tavalla . Oppimisen tukena hyödynnetään tarveperusteisesti erilaisia viestinnällisiä ympäristöjä.

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia ja oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä määräytyy keskiarvollisesti opintojakson opintopistemäärästä, joka voi jakaantua monella eri tavalla kuten itsenäisenä- ja tiimityöskentelynä ja työelämän case-työskentelynä yhteistyössä työelämän kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso nivoutuu yhteen laajemmaksi osaamiskokonaisuudeksi Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus 5 op. opintojakson kanssa: Teknologiavälitteisen työhyvinvoinnin edistämisen teemakokonaisuus 10op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä. Opintojakson alussa kerrotaan tarkemmin arviointimenetelmistä ja arviointikriteereistä.

Esitietovaatimukset

I-III lukukausien osaamistavoitteiden mukainen osaaminen.