OPETUSSUUNNITELMAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) sinulla on käytössäsi laaja opintotarjonta, josta voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman aikataulusi ja elämäntilanteesi mukaan. Kolmen erilaisen oppimisväylän ansiosta voit opiskella päivällä, iltaisin tai viikonloppuisin, työn ohessa tai nopeuttaen opintojasi.

Opinto-oppaan valikosta löydät ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmat.

Valinnaiset opintokokonaisuudet sisältävät kaikille tutkinto-opiskelijoille valittavissa olevia opintoja. Niiden avulla pystyt profiloimaan osaamistasi ammatillisen kiinnostuksesi mukaisesti. Valinnaisten opintokokonaisuuksien alta löydät opintoja sekä tutkintosi vapaasti valittaviin opintoihin että täydentävään osaamiseen sijoitettavaksi.

Avoin AMK-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille. Opinnot koostuvat Xamkin tutkintoon johtavien koulutusten opintojaksoista ja/tai opintokokonaisuuksista ja näin ollen opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi. Toisen asteen opiskelijoille ja seniorieläkeläisille opiskelu on maksutonta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja, mutta et koko tutkintoa.

Muu koulutus -kohdasta löydät seuraavat koulutukset:

▪ Korkeakouludiplomit: Täsmäosaamista työelämän tarpeisiin voit hankkia laajoilla 60 opintopisteen laajuisilla avoimen ammattikorkeakoulun osaamiskokonaisuuksilla, korkeakouludiplomeilla.

▪ Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut: Työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja jalostamista. Osaamisen kehittämisellä taataan sekä organisaation kilpailukyky että ylläpidetään ja parannetaan henkilöstön osaamista, työkykyä ja hyvinvointia. Täydennyskoulutuksissamme päivität ammattitaitoasi työmarkkinoilla sekä lisäät työhyvinvointiasi, motivaatiotasi ja intoa työsi tekemiseen.

▪ Erikoistumiskoulutus: Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Lisätietoja Xamkista saat verkkosivuiltamme www.xamk.fi